Den nye utskipingshavna for tømmer i Mandal

Større kapasitet, reduserte kostnader og mindre tungtrafikk gjennom byen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.12.2018

Den nye tømmerkaien i Strømsvika er 120 meter lang og blant de største i landet. Kaien erstatter den tidligere utskipingshavna på Gismerøya i Mandal. Så langt har det årlig blitt skipet ut rett i underkant av 200 000 m³ over Gismerøya, mens potensialet i Strømsvika er minst det doble. Den nye tømmerkaien er større og langt mer effektiv og vil trolig redusere logistikkostnadene med 10–20 kr per kubikkmeter. En annen viktig effekt på lokalmiljøet, er at tungtrafikken med tømmerbiler nå fjernes fra sentrumsområdene i Mandal by – noe som utgjør ca. 30 daglige passeringer med tømmervogntog.

Prosessen rundt planene om ny tømmerkai startet allerede i 2012. 18. oktober 2018 åpnet landbruks- og matminister Bård Hoksrud den nye tømmerkaien i Strømsvika i Mandal.

– Kaianlegg til tømmer er en flaskehals i Norge, så derfor blir dette fantastiske anlegget viktig både for Norge og Sørlandet. Det er også gode tider i skogbruksnæringen nå. Her finnes masse muligheter for utvikling i fremtiden, uttalte Hoksrud under åpningen.

De totale kostnadene på 68 millioner kroner er finansiert gjennom et spleiselag. Staten ved Landbruksdirektoratet har støttet prosjektet med 28 millioner, Mandal Havn har investert 20 millioner, og de resterende 20 millionene kommer fra Mandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal og Åseral kommuner. Under åpningen takket ordfører Alf Erik Andersen i Mandal de mange aktørene innen politikk, forvaltning og næring for et godt samarbeid for å få dette realisert.

Kontaktpersoner