Trebiennalen 2018 skapte engasjement

Arrangementet fikk frem et stort spekter av muligheter og utfordringer ved bruk av tre.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.12.2018

Årets trebiennale ble arrangert i Vennesla kulturhus 22. november. Lokalet var ikke tilfeldig valgt. Vennesla kulturhus er et trearkitektonisk smykke som har fått stor oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt. Mer enn 100 deltagere fikk høre arkitektfirmaet Helen og Hard fortelle om Vennesla kulturhus og andre prosjekter de har gjennomført i tre. De vektla alle mulighetene bruk av tre gav og hvilket vakkert estetisk utrykk tre har.

Trafo arkitektur i Arendal fortalte om sine prosjekter i tre. De fikk også på en god måte vist frem mulighetene som ligger i bruk av tre, alt i fra små plassbygde skap til hytter i massivtre tilpasset landskapet de ligger i.

Aasmund Bunkholdt fra Trefokus gav et innblikk i status for trebruk i Norge i dag og viste til hvor viktig økt bruk av tre i bygg er for at Norge skal nå sine klimamål. Representanter fra rådgivende firmaer mente at man kunne løse de fleste utfordringer knyttet til trebruk. Det viktige er å planlegge med tre fra tidlig fase i et prosjekt.

Kristine Nore fra Splitkon snakket om noen av de positive effektene ved bruk av tre i bygg som ofte ikke får stor oppmerksomhet. Tre bidrar til et godt innemiljø og har blant annet gode hygroskopiske egenskaper (evne til å regulere fuktigheten i lufta). Hun trakk også frem forskning som har vist at pasienter som lå i rom med trepaneler eksponert på veggene har signifikant kortere liggetid etter operasjon sammenlignet med pasienter som har ligget på et klassisk sykehusrom med hvite vegger.

Til slutt viste både Aust-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune at de har store ambisjoner for bruk av tre i kommende utbygginger. Da gjenstår det bare å se om ambisjonene blir satt ut i live.

Kontaktpersoner