Skogkultur

God planteplass.
God planteplass. Foto: Una Glende Janson / Statsforvalteren i Agder.

Skogkultur er nødvendige tiltak for å etablere ny skog etter hogst og kvalitetsfremmede tiltak i ungskogen. Alle skogeiere har en plikt til å sørge for at skogarealene blir forynget etter en hogst. Dette kan skje ved planting, såing, eller ved naturlig foryngelse.

På Agder plantes det årlig litt over 2 millioner planter, og det utføres ungskogpleie på ca. 25 000 dekar.

Vis mer


Publisert 17.03.2023

Tilskuddssatser for skogkulturtiltak i Agder 2023

Statsforvalteren har fordelt videre til kommunene 10 millioner kroner i statstilskudd til skogkulturtiltak (NMSK).


Publisert 14.03.2023

Skogkultur – satser

Gjennomsnittskostnader for 2022 og anbefalte maks.kostander for 2023.


Publisert 25.01.2023

Fornyet satsing på ungskogpleie i Agder

Behov for å øke ungskogpleieaktiviteten – nytt prosjekt på gang.


Publisert 29.09.2022

Tilskuddsmidler igjen til skogkultur i Agder 2022

Behov for økt ungskogpleie – søk om skogfond og tilskudd.


Publisert 24.05.2022

Opptak av webinar om ungskogpleie

Se Skogkurs sitt webinar 10. mai 2022.


Publisert 25.08.2021

Fristen for å søke ekstraordinært plantetilskudd nærmer seg

Skogeiere må søke kommunen innen 1. september 2021 for å få korona-tilskuddet på 1,50 kr per plante.


Publisert 02.06.2021, Sist endret 24.06.2021

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting

Kr 1,50 per plante – skal sikre planting vårsesongen 2021, selv om utenlandsk arbeidskraft forhindres av reiserestriksjoner.