Produksjon av biodrivstoff i Åmli

Gledelig avgjørelse for Agder-skogbruket.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.10.2017

Nordens største drivstoffprodusent svenske Preem AB og norske Biozin AS (100 % eiet av Bergene Holm AS) har inngått intensjonsavtale om realisering av storskala biodrivstoffproduksjon. Det første anlegget planlegges på Jordøya i Åmli kommune.

Et produksjonsanlegg bruker om lag 700 000 m³ trevirke og produserer 120 000 m³ biozin, en bioråolje som raffineres til vanlig drivstoff. Samlokalisering med det nye toppmoderne sagbruket på samme sted gir mulighet både for tilleggsgevinster og kapasitetsøkning. I startfasen finansierer Preem AB og Bergene Holm AS produktutviklingen med 25 millioner kroner. Prosjektets totale kostnadsramme er forventet å bli ca. 2,5 mrd. kr. Ambisjonen er å etablere flere produksjonsanlegg i Sør-Norge. Råstoffgrunnlag, muligheter for synergieffekter med annen industri og næring er viktige kriterier for lokalisering.

I nær en krisetid for deler av tradisjonell norsk treforedlingsindustri vil det bety svært mye at prosjektet lykkes. Et anlegg lokalisert midt i kjerneområdet for skogråstoff i Agder vil være med på å sikre stabil avsetning og lokal videreforedling for hele tømmerstokken i Agderfylkene og deler av Telemark.