Skogbruksplan

Skogbruksplan med miljøregistreringer har som formål å sikre næringsmessig utnytting av skogressursene samtidig som verdier som biologisk mangfold, friluftsliv, landskap og kulturminner blir ivaretatt.

Tabellen under viser aktuelle skogbruksplanprosjekter i Agder.

Kommune

Info

Status

Arendal

Tvedestrand

Felles prosjekt

Under avslutning

Marnardal kommune

Lenke til prosjektet

 

Pågår - planer levert skogeier

Farsund

Flekkefjord

Gamle Lyngdal

Hægebostad

Felles prosjekt

Brosjyre

Pågår- markbefaring 2021

Gamle Songdalen kommune

Lenke til brosjyren

 

Pågår- tilbud ut til skogeier høsten 2021

Gamle Audnedal kommune

 

Oppstart forventet 2021-22

 

Vis mer


Publisert 17.01.2022

Skogbruksplaner i Songdalen

Skogeierne i Songdalen får nå mulighet til å bestille nye skogbruksplaner. De gamle planene er fra 2004.