Skogbruk

Oppdatert 20.12.2023

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer


Publisert 14.03.2023

Skogkultur – satser

Gjennomsnittskostnader for 2022 og anbefalte maks.kostander for 2023.


Publisert 25.01.2023

Fornyet satsing på ungskogpleie i Agder

Behov for å øke ungskogpleieaktiviteten – nytt prosjekt på gang.


Publisert 09.11.2022

Granbarkbille – registrering 2022

NIBIO-rapport viser nedgang i fangstene etter økningen fra 2019 til 2021.


Publisert 29.09.2022

Tilskuddsmidler igjen til skogkultur i Agder 2022

Behov for økt ungskogpleie – søk om skogfond og tilskudd.


Publisert 01.07.2022

Situasjonsrapporter – stor granbarkbille 2022

Her publiserer vi Landbruksdirektoratets rapporter om risiko for utbrudd av barkbille. 


Publisert 27.06.2022

Fra granplanter til blomstereng

Reiersøl planteskole i Froland har fått flere bein å stå på.


Publisert 24.06.2022

Kantsoner og ungskogpleie var tema på Agderskogbrukets sommersamling

Privat og offentlig skogforvaltning møttes på Skjeggedal i Åmli 16. juni.


Publisert 15.06.2022

Skogbruket i Agder i tall 2021

Rekordhogst og høye priser på trelast, men utfordringer med å få tak i folk til planting.


Publisert 02.05.2022

Langsiktig perspektiv i eikeskogen

Nettverket Østlandsskogbruket besøkte Johan Benad Ugland på Tjore i Grimstad.


Publisert 26.01.2022

Utvikling i skogbruket i Agder 2021

Avvirkningen i Agder når stadig nye høyder.