Skog- og trebasert næring er en bærebjelke på Agder

Elementproduksjon hos Konsmohus.
Elementproduksjon hos Konsmohus. Foto: Reidar Tveiten / Statsforvalteren i Agder.

Skog- og trebasert næring har historisk vært viktig for Agder og er det fortsatt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.06.2021

I regi av Tre på Agder er tallene fra den næringsøkonomiske vurderingen fra 2015 oppdatert. Og tallene er tydelige: Næringen er viktig for Agder som helhet og i flere kommuner er skog- og trebasert næring hjørnesteinsbedrifter.

Fra 2010 har samlet omsetning for næringen økt med hele 73 prosent, og den gir arbeid til mer enn 4200 arbeidstakere. Totalt er det 284 bedrifter, og mange av disse er små. Hele 60 prosent av dem har mellom 1 og 5 ansatte, mens 9 bedrifter har mer enn 100 ansatte. Det er 18 bedrifter som omsetter for mer enn 100 mill. kroner hvorav en som omsetter for mer enn 1 mrd. kroner.

Hovedfunn om skog- og trenæringen på Sørlandet:

  • Består av omlag 284 virksomheter.
  • Omsetter for 8,6 mrd. kroner i året (11 % av landets totale omsetning).
  • Samlet omsetning i næringen har økt med 73 prosent fra 2010.
  • Sysselsetter 4 239 personer.
  • Står for en verdiskaping på totalt 2,3 mrd. kroner.
  • Skaper et årsresultat på 297 mill. kroner.

For flere detaljer, se Agder Tresenter og rapporten En bærebjelke på Sørlandet 2.0. Notat om skog- og trenæringen. Oxford Research (2021).

Kontaktpersoner