Kystskogmidler 2023

Prosjektmidler til å bygge opp infrastruktur og kompetanse i skognæringen langs kysten.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.03.2023

Kystskogbruket er et samarbeid mellom Fylkeskommunene, Statsforvalterne og Skognæringsaktørene i de syv fylkene: Finnmark og Troms, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland og Agder.

Kystskogbruket v/fylkeskommunene mottar årlig kystskogmidler over Statsbudsjettet, framforhandlet over Jordbruksavtalen. Midlene til kystskogbruket er gjennom en tiårsperiode bevilget for å bygge opp infrastruktur og kompetanse i skognæringen langs kysten.

Det er satt av 6 mill. kroner over LUF, kap. 1150 post 50, til kystskogbruket for 2023.

Årets kystskogmidler er nå utlyst her:
Kystskogmidler 2023 – Trøndelag fylkeskommune