Skogbruket i Agder i tall 2022

Kjerneved. Foto: Reidar Tveiten

Fortsatt høyt nivå på avvirkninga i Agder og store svingninger i markedet for trelast preget skogbruksåret 2022.

Publisert 03.05.2023

Les mer om avvirkning, skogkultur, skogskader og andre aktuelle tema i årsrapporten.

Kontaktpersoner

Agderskogbruket 2022