Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
desember 2021
16. des 50 Statsforvalteren i Rogaland Invitasjon til samling for fagansvarlige/ledere med fagansvar for de sosiale tjenestene i NAV Raddison Blu Atlantic Hotel, Stavanger.
13. des 50 Statsforvaltaren i Rogaland og KS Victoriamøtet 2021 Victoria Hotel, Stavanger
03. des 48 Statsforvalteren i Rogaland Webinar: Hvordan unngå fallgruver når kommunen gir økonomisk garanti til en annen virksomhet Teams
02. des 48 Statsforvaltaren i Rogaland Introduksjonskurs for nytilsette i kommunal landbruksforvaltning Statens hus, Stavanger møterom 1
02. des 48 Statsforvalteren i Rogaland Nettverkssamling- Barneperspektivet i Nav Ventilene Viste Strandhotell
01. des 48 Statsforvaltaren i Rogaland med fleire Kva kan bønder søke Innovasjon Norge om i 2022 Teams
01. des - 02. des 48 Statsforvalteren i Rogaland Barnevernledersamling 1.-2. desember 2021 Sola Strandhotell
01. des 48 Statsforvalterens nasjonale arbeidsgruppe Barnekonvensjonen i praksis (Sjumilssteget) Barn og unge har rett til å medvirke, men blir de hørt? Digital
november 2021
24. nov - 25. nov 47 Statsforvalteren i Rogaland Regional samling, Inkluderende barnehage og skolemiljø, pulje 4 Clarion hotel Energy
22. nov 47 Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Webinar om prosjektledelse – oppfølgingswebinar - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav Nettmøte - Teams
18. nov - 19. nov 46 Statsforvalteren i Vestland og Rogaland Work shop – Prosjekt Bolig for velferd Clarion hotel Energy
18. nov 46 RVTS Vest Regional konferanse om veteraner og deres familier Tabernaklet, Marken 27, Bergen
17. nov 46 Statsforvaltaren i Rogaland, landbruksavdelinga Fagsamling for kommunal landbruksforvaltning i Rogaland Clarion hotell Energy, Stavanger
11. nov 45 Skogselskapet i Rogaland, Statsforvaltaren i Rogaland, CH4 og Rogaland fylkeskommune Fagdag på Bryne om bioenergi for varmeproduksjon i jordbruket Bryne kro og hotell, Morenefaret 3, 4340 Bryne
11. nov - 18. nov 45 - 46 NIBIO og Statsforvaltarane i Agder og Rogaland Webinar: Kunnskapsgrunnlag for jordvern Teams
10. nov - 11. nov 45 Statsforvalteren i Rogaland Nettverkssamling – økonomisk rådgjeving Scandic Maritim, Åsbygata 3, 5528 Haugesund
03. nov 44 Statsforvalteren i Rogaland og KoRus Stavanger Rus- og psykisk helsekonferansen 2021 Scandic Stavanger Forus hotell
oktober 2021
28. okt 43 Kystskogbruket i samarbeid med Rogaland skognæringsforum, Statsforvaltaren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Temadag: Flaskehalsar for godstransport på offentlege vegar i Rogaland Sand i Suldal. Kulturhuset, Løhaugen 1
27. okt 43 Naturvernforbundet i Rogaland, Klimanettverk Jæren, Statsforvalteren i Rogaland, Rogaland Fylkeskommune Solenenergi i landbruket Mostun natursenter
27. okt 43 Statsforvaltaren i Rogaland, Klimapartnere Rogaland og Grønn by Berekraftveka: Slik kan kommunane i Rogaland stille klimakrav i offentlege innkjøp Webinar på Teams
26. okt 43 Statsforvalteren i Rogaland Bærekraftsuka: Betyr kommunestruktur noe for byområdenes bærekraft? Teams
26. okt 43 Statsforvaltaren i Rogaland Berekraftsveka: Korleis ivareta samspelet mellom klima og miljø i planer etter plan- og bygningsloven Teams
25. okt 43 Statsforvalteren i Rogaland Bærekraftsuka: Nå er det barn og unge sin tur! Bolig for bærekraftig oppvekst i kommunen Digitalt
25. okt 43 Statsforvaltaren Skjerpa aktivitetsplikt når ein vaksen krenkjer elevar Teams
20. okt 42 Lysefjorden Utvikling og Bedriftsutvikling i Ytre Ryfylke Reiselivssamling på Lysefjordsenteret Lysefjordsenteret
20. okt 42 Statsforvaltaren i Rogaland ved landbruksavdelinga Lokal mjølkeforedling; regelverk og forretningsmodeller Teams
19. okt - 20. okt 42 Norges Bondelag og Inn på Tunet Norge SA Nasjonal fagsamling for Inn på tunet Scandic Ambassadeur Drammen
19. okt 42 Statsforvalteren i Rogaland Statsforvaltaren inviterer til plan- og byggesakswebinar 19. oktober 2021 Webinar på Teams
19. okt - 20. okt 42 Statsforvalteren i Rogaland Regional samling, Inkluderende barnehage og skolemiljø, pulje 5 Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger
19. okt - 20. okt 42 Statsforvalteren i Rogaland Nettverkssamling for ansatte i NAV som jobber med kvalifiseringsprogrammet Radisson Blue Atlantic i Stavanger
07. okt - 08. okt 40 Statsforvaltaren i Rogaland Kurs i offentleg helsearbeid Radisson Blu Atlantic Hotel
06. okt 40 Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland, RVTS Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep Digitalt
september 2021
29. sep 39 Statsforvalteren i Rogaland Tiltak i skolemiljøsaker Teams live-event
28. sep - 29. sep 39 Statsforvalteren i Rogaland Opplæring i sosialtjenesteloven for nyansatte i NAV-kontorene Radisson Blue Atlantic i Stavanger
24. sep 38 Klimanettverk Jæren med Naturvernforbundet i Rogaland og Statsforvaltaren i Rogaland Solenergi i landbruket Lensmannsløa, Løehagen, Varhaug,
24. sep 38 Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Webinar om prosjektledelse - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav Nettmøte - Teams
23. sep 38 Bygg i tre Rogaland og Statsforvalteren i Rogaland Alle gode ting er bygg i tre - et skoleeksempel! Teams
22. sep 38 Statsforvaltaren i Rogaland, TINE og NLR Rogaland Gjennomgang av klimakalkulator for landbruket Teams-møte
16. sep 37 Statsforvalteren i Rogaland Regelverksamling - sammenheng mellom sakkyndig vurdering og enkeltvedtak Digitalt  - teams
16. sep 37 Skogselskapet i Rogaland i samarbeid med Vindafjord kommune, Rogaland fylkeskommune og Statsforvaltaren i Rogaland Klimatiltak i landbruket - lokal næringsutvikling og samarbeid Vikedal, Vindafjord kommune
15. sep 37 Statsforvalteren i Rogaland og Sør-Rogaland jordskifterett Webinar – eiendomslovgiving; jordlov-, konsesjonslov og jordskifte Digitalt på Teams
14. sep 37 RVTS, Statsforvalterne i Vestland og Rogaland Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep Digitalt
08. sep 36 Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - teams
06. sep - 07. sep 36 Økologisk Rogaland Jordhelsekurs - ein regenerativ verktøykasse Drivhuset på Bærheim, Sola
august 2021
27. aug 34 Rogaland landbrukspark, Rogaland bondelag, Rogaland fylkeskommune og Statsforvaltaren i Rogaland Konferanse - omstilling og vekst for Rogalandslandbruket Øksnevad vidaregåande skole
17. aug 33 Statsforvaltaren i Rogaland og Norsk landbruksrådgjeving Har du lyst å starte med bærproduksjon? Webinar
juni 2021
15. jun 24 NIBIO Digitalt AR5 feltkurs Digitalt
15. jun 24 Statsforvaltaren i Rogaland og USHT Helse Fonna Velkommen til inspirasjonskonferanse «Leve hele livet» som vert arrangert i samarbeid med USHT Helse Fonna digitalt
10. jun 23 Statsforvalteren i Rogaland Teams-møte – økonomisk rådgivning Teams
10. jun 23 Statsforvalteren i Rogaland Digital nettverkssamling for ansatte som jobber med kvalifiseringsprogrammet Teams
Dato Arrangement
desember 2021
16. des Invitasjon til samling for fagansvarlige/ledere med fagansvar for de sosiale tjenestene i NAV
13. des Victoriamøtet 2021
03. des Webinar: Hvordan unngå fallgruver når kommunen gir økonomisk garanti til en annen virksomhet
02. des Introduksjonskurs for nytilsette i kommunal landbruksforvaltning
02. des Nettverkssamling- Barneperspektivet i Nav
01. des Kva kan bønder søke Innovasjon Norge om i 2022
01. des - 02. des Barnevernledersamling 1.-2. desember 2021
01. des Barn og unge har rett til å medvirke, men blir de hørt?
november 2021
24. nov - 25. nov Regional samling, Inkluderende barnehage og skolemiljø, pulje 4
22. nov Webinar om prosjektledelse – oppfølgingswebinar - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav
18. nov - 19. nov Work shop – Prosjekt Bolig for velferd
18. nov Regional konferanse om veteraner og deres familier
17. nov Fagsamling for kommunal landbruksforvaltning i Rogaland
11. nov Fagdag på Bryne om bioenergi for varmeproduksjon i jordbruket
11. nov - 18. nov Webinar: Kunnskapsgrunnlag for jordvern
10. nov - 11. nov Nettverkssamling – økonomisk rådgjeving
03. nov Rus- og psykisk helsekonferansen 2021
oktober 2021
28. okt Temadag: Flaskehalsar for godstransport på offentlege vegar i Rogaland
27. okt Solenenergi i landbruket
27. okt Berekraftveka: Slik kan kommunane i Rogaland stille klimakrav i offentlege innkjøp
26. okt Bærekraftsuka: Betyr kommunestruktur noe for byområdenes bærekraft?
26. okt Berekraftsveka: Korleis ivareta samspelet mellom klima og miljø i planer etter plan- og bygningsloven
25. okt Bærekraftsuka: Nå er det barn og unge sin tur! Bolig for bærekraftig oppvekst i kommunen
25. okt Skjerpa aktivitetsplikt når ein vaksen krenkjer elevar
20. okt Reiselivssamling på Lysefjordsenteret
20. okt Lokal mjølkeforedling; regelverk og forretningsmodeller
19. okt - 20. okt Nasjonal fagsamling for Inn på tunet
19. okt Statsforvaltaren inviterer til plan- og byggesakswebinar 19. oktober 2021
19. okt - 20. okt Regional samling, Inkluderende barnehage og skolemiljø, pulje 5
19. okt - 20. okt Nettverkssamling for ansatte i NAV som jobber med kvalifiseringsprogrammet
07. okt - 08. okt Kurs i offentleg helsearbeid
06. okt Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep
september 2021
29. sep Tiltak i skolemiljøsaker
28. sep - 29. sep Opplæring i sosialtjenesteloven for nyansatte i NAV-kontorene
24. sep Solenergi i landbruket
24. sep Webinar om prosjektledelse - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav
23. sep Alle gode ting er bygg i tre - et skoleeksempel!
22. sep Gjennomgang av klimakalkulator for landbruket
16. sep Regelverksamling - sammenheng mellom sakkyndig vurdering og enkeltvedtak
16. sep Klimatiltak i landbruket - lokal næringsutvikling og samarbeid
15. sep Webinar – eiendomslovgiving; jordlov-, konsesjonslov og jordskifte
14. sep Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep
08. sep Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgjeving
06. sep - 07. sep Jordhelsekurs - ein regenerativ verktøykasse
august 2021
27. aug Konferanse - omstilling og vekst for Rogalandslandbruket
17. aug Har du lyst å starte med bærproduksjon?
juni 2021
15. jun Digitalt AR5 feltkurs
15. jun Velkommen til inspirasjonskonferanse «Leve hele livet» som vert arrangert i samarbeid med USHT Helse Fonna
10. jun Teams-møte – økonomisk rådgivning
10. jun Digital nettverkssamling for ansatte som jobber med kvalifiseringsprogrammet