Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
oktober 2021
20. okt 42 Lysefjorden Utvikling og Bedriftsutvikling i Ytre Ryfylke Reiselivssamling på Lysefjordsenteret Lysefjordsenteret
20. okt 42 Statsforvaltaren i Rogaland ved landbruksavdelinga Lokal mjølkeforedling; regelverk og forretningsmodeller Teams
19. okt - 20. okt 42 Norges Bondelag og Inn på Tunet Norge SA Nasjonal fagsamling for Inn på tunet Scandic Ambassadeur Drammen
19. okt 42 Statsforvalteren i Rogaland Statsforvaltaren inviterer til plan- og byggesakswebinar 19. oktober 2021 Webinar på Teams
19. okt - 20. okt 42 Statsforvalteren i Rogaland Regional samling, Inkluderende barnehage og skolemiljø, pulje 5 Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger
19. okt - 20. okt 42 Statsforvalteren i Rogaland Nettverkssamling for ansatte i NAV som jobber med kvalifiseringsprogrammet Radisson Blue Atlantic i Stavanger
07. okt - 08. okt 40 Statsforvaltaren i Rogaland Kurs i offentleg helsearbeid Radisson Blu Atlantic Hotel
06. okt 40 Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland, RVTS Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep Digitalt
september 2021
29. sep 39 Statsforvalteren i Rogaland Tiltak i skolemiljøsaker Teams live-event
28. sep - 29. sep 39 Statsforvalteren i Rogaland Opplæring i sosialtjenesteloven for nyansatte i NAV-kontorene Radisson Blue Atlantic i Stavanger
24. sep 38 Klimanettverk Jæren med Naturvernforbundet i Rogaland og Statsforvaltaren i Rogaland Solenergi i landbruket Lensmannsløa, Løehagen, Varhaug,
24. sep 38 Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Webinar om prosjektledelse - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav Nettmøte - Teams
23. sep 38 Bygg i tre Rogaland og Statsforvalteren i Rogaland Alle gode ting er bygg i tre - et skoleeksempel! Teams
22. sep 38 Statsforvaltaren i Rogaland, TINE og NLR Rogaland Gjennomgang av klimakalkulator for landbruket Teams-møte
16. sep 37 Statsforvalteren i Rogaland Regelverksamling - sammenheng mellom sakkyndig vurdering og enkeltvedtak Digitalt  - teams
16. sep 37 Skogselskapet i Rogaland i samarbeid med Vindafjord kommune, Rogaland fylkeskommune og Statsforvaltaren i Rogaland Klimatiltak i landbruket - lokal næringsutvikling og samarbeid Vikedal, Vindafjord kommune
15. sep 37 Statsforvalteren i Rogaland GSI -samling 2021 TEAMS
15. sep 37 Statsforvalteren i Rogaland og Sør-Rogaland jordskifterett Webinar – eiendomslovgiving; jordlov-, konsesjonslov og jordskifte Digitalt på Teams
14. sep 37 RVTS, Statsforvalterne i Vestland og Rogaland Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep Digitalt
08. sep 36 Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - teams
06. sep - 07. sep 36 Økologisk Rogaland Jordhelsekurs - ein regenerativ verktøykasse Drivhuset på Bærheim, Sola
august 2021
27. aug 34 Rogaland landbrukspark, Rogaland bondelag, Rogaland fylkeskommune og Statsforvaltaren i Rogaland Konferanse - omstilling og vekst for Rogalandslandbruket Øksnevad vidaregåande skole
17. aug 33 Statsforvaltaren i Rogaland og Norsk landbruksrådgjeving Har du lyst å starte med bærproduksjon? Webinar
juni 2021
15. jun 24 NIBIO Digitalt AR5 feltkurs Digitalt
15. jun 24 Statsforvaltaren i Rogaland og USHT Helse Fonna Velkommen til inspirasjonskonferanse «Leve hele livet» som vert arrangert i samarbeid med USHT Helse Fonna digitalt
10. jun 23 Statsforvalteren i Rogaland Teams-møte – økonomisk rådgivning Teams
10. jun 23 Statsforvalteren i Rogaland Digital nettverkssamling for ansatte som jobber med kvalifiseringsprogrammet Teams
08. jun - 09. jun 23 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving Digitalt – nettmøte i Teams
mai 2021
28. mai 21 RVTS Vest, Statsforvaltaren i Vestland og Statsforvaltaren i Rogaland Vil du lære meir om korleis du kan møte vaksne som strevar medsjølvmordstankar? Teams, lenke blir tilsendt
27. mai 21 KS og Statsforvaltaren i Rogaland Kommuneøkonomidagen 2021 Digitalt
21. mai 20 RVTS Vest, Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvaltaren i Rogaland Vil du lære meir om korleis du møter barn og ungdom som strevar med sjølvmordstankar? streametenesta Vimeo
19. mai 20 Statsforvaltaren i Rogaland Nettmøte om Matglede for eldre heimebuande Digitalt på teams
10. mai - 11. mai 19 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt – nettmøte i Teams
03. mai 18 Arbeids- og velferdsdirektoratet, i samarbeid med Statsforvalterenes regionkontakter Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgjeving Nettbasert - Teams
april 2021
28. apr 17 Statsforvalteren i Rogaland i samarbeid med flere kommuner og kompetansemiljø Erfaringsdeling og faglig påfyll om Recovery Digitalt
23. apr 16 Bufdir Hva må du vite om barnevernreformen? Webinar
22. apr 16 Statsforvaltaren i Rogaland og Bedriftsutvikling i Ytre Ryfylke Webinar om bioenergi til oppvarming på garden Teams
22. apr 16 Kommunane, KS, UiS, Statsforvaltaren i Rogaland Innovasjonskonferansen 2021 Digitalt
21. apr - 22. apr 16 Statsforvaltaren i Rogaland Regional samling, Inkluderande barnehage og skolemiljø, pulje 5 Teams live-event
21. apr 16 Statsforvalterne i Rogaland og Vestland i samarbeid med KORUS Fagdag om bedre tverrfaglig innsats i arbeidet med barn og unge Webinar
15. apr 15 Statsforvalteren i Rogaland Teams-møte – økonomisk rådgivning Teams
15. apr - 16. apr 15 Statsforvaltaren i Rogaland Kurs i offentleg helsearbeid Teams
14. apr - 15. apr 15 Statsforvaltaren i Rogaland Regional samling, Inkluderande barnehage og skolemiljø, pulje 4 Teams live-event
14. apr 15 Husbanken, Statsforvalteren i Vestland og Rogaland Gode boliger for eldre er gode boliger for alle! Webinar på teams
14. apr - 22. apr 15 - 16 Statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Samling om ny integreringslov Teams
mars 2021
25. mar 12 Statsforvalteren i Rogaland i samarbeid med Husbanken Webinar: Hva bør man følge med på i forløpet fra leiekontrakt til utbetaling og inndrivelse av depositum Webinar
23. mar 12 Bedriftsutvikling i Ytre Ryfylke, Statsforvaltaren i Rogaland, Lysefjorden Utvikling as og Kompetansenettverket for lokalmat SØR Webinar 23.mars: Korleis bli ein endå betre lokalmatprodusent? Digitalt på Teams
23. mar - 24. mar 12 Statsforvalteren i Rogaland Opplæring i sosialtjenesteloven for nyansatte i NAV-kontorene Teams
18. mar 11 Statsforvaltaren i Rogaland, AT skog Webinar for skogeigarar; praktisk bruk av skogbruksplanen Teams
18. mar 11 Det regionale støtteapparatet for Leve hele livet i Vestland og Rogaland Webinar om analyse i Leve heile livet-arbeidet Digital samling - lenke blir sendt påmelde deltakarar
Dato Arrangement
oktober 2021
20. okt Reiselivssamling på Lysefjordsenteret
20. okt Lokal mjølkeforedling; regelverk og forretningsmodeller
19. okt - 20. okt Nasjonal fagsamling for Inn på tunet
19. okt Statsforvaltaren inviterer til plan- og byggesakswebinar 19. oktober 2021
19. okt - 20. okt Regional samling, Inkluderende barnehage og skolemiljø, pulje 5
19. okt - 20. okt Nettverkssamling for ansatte i NAV som jobber med kvalifiseringsprogrammet
07. okt - 08. okt Kurs i offentleg helsearbeid
06. okt Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep
september 2021
29. sep Tiltak i skolemiljøsaker
28. sep - 29. sep Opplæring i sosialtjenesteloven for nyansatte i NAV-kontorene
24. sep Solenergi i landbruket
24. sep Webinar om prosjektledelse - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav
23. sep Alle gode ting er bygg i tre - et skoleeksempel!
22. sep Gjennomgang av klimakalkulator for landbruket
16. sep Regelverksamling - sammenheng mellom sakkyndig vurdering og enkeltvedtak
16. sep Klimatiltak i landbruket - lokal næringsutvikling og samarbeid
15. sep GSI -samling 2021
15. sep Webinar – eiendomslovgiving; jordlov-, konsesjonslov og jordskifte
14. sep Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep
08. sep Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgjeving
06. sep - 07. sep Jordhelsekurs - ein regenerativ verktøykasse
august 2021
27. aug Konferanse - omstilling og vekst for Rogalandslandbruket
17. aug Har du lyst å starte med bærproduksjon?
juni 2021
15. jun Digitalt AR5 feltkurs
15. jun Velkommen til inspirasjonskonferanse «Leve hele livet» som vert arrangert i samarbeid med USHT Helse Fonna
10. jun Teams-møte – økonomisk rådgivning
10. jun Digital nettverkssamling for ansatte som jobber med kvalifiseringsprogrammet
08. jun - 09. jun Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving
mai 2021
28. mai Vil du lære meir om korleis du kan møte vaksne som strevar medsjølvmordstankar?
27. mai Kommuneøkonomidagen 2021
21. mai Vil du lære meir om korleis du møter barn og ungdom som strevar med sjølvmordstankar?
19. mai Nettmøte om Matglede for eldre heimebuande
10. mai - 11. mai Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
03. mai Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgjeving
april 2021
28. apr Erfaringsdeling og faglig påfyll om Recovery
23. apr Hva må du vite om barnevernreformen?
22. apr Webinar om bioenergi til oppvarming på garden
22. apr Innovasjonskonferansen 2021
21. apr - 22. apr Regional samling, Inkluderande barnehage og skolemiljø, pulje 5
21. apr Fagdag om bedre tverrfaglig innsats i arbeidet med barn og unge
15. apr Teams-møte – økonomisk rådgivning
15. apr - 16. apr Kurs i offentleg helsearbeid
14. apr - 15. apr Regional samling, Inkluderande barnehage og skolemiljø, pulje 4
14. apr Gode boliger for eldre er gode boliger for alle!
14. apr - 22. apr Samling om ny integreringslov
mars 2021
25. mar Webinar: Hva bør man følge med på i forløpet fra leiekontrakt til utbetaling og inndrivelse av depositum
23. mar Webinar 23.mars: Korleis bli ein endå betre lokalmatprodusent?
23. mar - 24. mar Opplæring i sosialtjenesteloven for nyansatte i NAV-kontorene
18. mar Webinar for skogeigarar; praktisk bruk av skogbruksplanen
18. mar Webinar om analyse i Leve heile livet-arbeidet