Nettverkssamling – økonomisk rådgjeving

Dato:
10. november 2021 10.00 - 11. november 2021 14.00
Sted:
Scandic Maritim, Åsbygata 3, 5528 Haugesund
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Tilsette i Nav, kommunene og Namsfogden, som arbeidar med personar med gjeldsproblem
Påmeldingsfrist:
26. oktober 2021 23.59

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gjeve Fylkesmannen i oppdrag å bidra til at kommunane styrker kompetansen innan økonomisk rådgjeving og gjeldsrådgjeving. 

Publisert 25.06.2021

Namsfogden sin time og erfaringar frå Nav er fast på programmet på desse samlingane. Kompetansesenteret i Trøndelag kjem, og i tillegg  vil ein få presentert andre relevante faginnlegg. Se meir i vedlagt program. 

Du melder deg på sjølv via skjemaet under.

Statsforvalteren dekker overnatting for dei som har behov for det. Reisekostnader må dekkjast av deltakar.

Nettverket er gratis, med bindande påmelding. Manglande oppmøte blir belasta med kr 1 200,-.  

Ved stor pågang vil Statsforvalteren gjøre en prioritering, slik at alle Nav-kontor er representert på samlingen. Tilsette som arbeidar som økonomiske rettleiere vil bli prioritert. 

 

Påmelding

Behov for overnatting
Dato:
10. november 2021 10.00 - 11. november 2021 14.00
Sted:
Scandic Maritim, Åsbygata 3, 5528 Haugesund
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Tilsette i Nav, kommunene og Namsfogden, som arbeidar med personar med gjeldsproblem
Påmeldingsfrist:
26. oktober 2021 23.59

Dokumenter