Nettverkssamling- Barneperspektivet i Nav

Dato:
2. desember 2021 09.30 - 15.00
Sted:
Ventilene Viste Strandhotell
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Ansatte i Nav
Påmeldingsfrist:
18. november 2021 23.59

Hold av datoen allerede nå. Statsforvalteren planlegger for at samlingen skal gjennomføres som en heldagssamling på hotell i Sør fylket.

Publisert 02.02.2021

Denne samlingen retter seg mot alle ansatte i Nav som har brukerkontakt med voksne som har barn. 

 

Mer informasjon om samlingen og program kommer.

Med forbehold om smittesituasjonen tilsier at en kan gjennomføre fysiske samlinger.

 

Kurset er gratis, påmelding er bindende. Ikke meldt forfall innen påmeldingsfristen blir belastet med kr. 500.

 

Maks antall deltakere er 50 stykker.

 

 

Påmelding

Dato:
2. desember 2021 09.30 - 15.00
Sted:
Ventilene Viste Strandhotell
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Ansatte i Nav
Påmeldingsfrist:
18. november 2021 23.59

Kontaktpersoner