Nasjonal fagsamling for Inn på tunet

Dato:
19. oktober 2021 12.30 - 20. oktober 2021 14.00
Sted:
Scandic Ambassadeur Drammen
Arrangør:
Norges Bondelag og Inn på Tunet Norge SA
Målgruppe:
Alle som arbeider med velferdstjenester fra landbruket, Inn på tunet
Samling for Inn på tunet-tilbydere 19.-20.oktober
Samling for Inn på tunet-tilbydere 19.-20.oktober

På samlingen får du faglig påfyll samt muligheten for erfaringsdeling og mingling med andre tilbydere.

Publisert 02.09.2021

Dette er den første samlingen av to i rekken. Tema denne gangen er dagtilbud for personer med demens på dag 1, tilbud innen psykisk helse og rus på dag to, samt tverrfaglig arbeid og glimt fra ulike IPT-gårder.

Deltakeravgift kr 2900,- per person. Mat og overnatting er inkludert i prisen.
Om to personer deler rom betaler den andre kr 1500,-.

Påmelding innen10.september. Begrenset antall plasser.

Spørsmål kan rettes til arrangørene:
Norges Bondelag, Amund Johnsrud, amund.johnsrud@bondelaget.no
Inn på tunet Norge SA, Hege Lindstrøm, hege.lindstrom@innpaatunet.no

Samlingen er støttet av Viken fylkeskommune.

 

På neste samling, som planlegges i februar 2022, vil fokus være på tilbud til barn og unge samt dyreassisterte aktiviteter.

Dato:
19. oktober 2021 12.30 - 20. oktober 2021 14.00
Sted:
Scandic Ambassadeur Drammen
Arrangør:
Norges Bondelag og Inn på Tunet Norge SA
Målgruppe:
Alle som arbeider med velferdstjenester fra landbruket, Inn på tunet

Kontaktpersoner