Korona i Innlandet

Statsforvalteren i Innlandet jobber kontinuerlig med koronasituasjonen. Det legges jevnlig ut nye saker. Les alle sakene her.

FREDAG 14.08.2020 08.00, SIST ENDRET 14.07.2021 10.44

Statsforvalteren jobber nå kontinuerlig med situasjonen rundt koronaviruset. Vi har faste møter med Helsedirektoratet, fylkesberedskapsrådet og kommunene for å informere, koordinere og utarbeide felles kjøreregler. 

På denne siden finner du en samling av alle sakene vi legger ut som har med korona å gjøre.

Du kan abonnere på koronanyheter fra Statsforvalteren i Innlandet! Gå til denne siden, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.


05.07.2021

Store endringer i landvurderingen – flere land blir grønne

Fra i dag 5. juli vil de norske innreiserestriksjonene og karantenereglene ta utgangspunkt i de samme terskelverdiene som i EU. Regjeringen har gjort flere endringer på bakgrunn av FHIs ukentlige landvurdering, og langt flere land blir nå grønne.


01.07.2021

Alle EU/EØS-land aksepterer koronasertifikat ved reiser

Når EU-forordningene om koronasertifikat trer i kraft i dag, 1. juli, er alle EU/EØS-land forpliktet til å akseptere koronasertifikat som bevis på gjennomgått sykdom, vaksinering eller negativ test ved reiser. Koronasertifikatet må være koblet til EUs løsning.


01.07.2021

Ordningen med ventekarantene avvikles

Fra i dag 1. juli avvikler Regjeringen ordningen med ventekarantene for personer som deler bolig med en i smittekarantene.


17.06.2021

Over 300 karantenerom rigget i rekordfart i Innlandet

Trysil har 161 rom klare på mandag, og Gjøvik, Gran og Elverum stiller med resten av de over 300 karantenerommene som nå settes inn for å unngå importsmitte.  


07.06.2021

FHI til Innlandskommunene: - Nedtrapping, men ikke for tidlig!

Når alle er vaksinert, vil viruset bli mindre farlig for oss, og da må smittevernet i landet tilpasses dette. Men foreløpig er vi ikke der – ikke trapp ned for tidlig, var budskapet fra FHI til Innlandet.


27.05.2021

Ny vaksinefordeling: Innlandet beholder flere vaksiner

FHI har gjort nye beregninger og Innlandskommunene får beholde flere vaksinedoser. Regjeringen har konkludert med at ingen kommuner skal gi fra seg mer enn om lag 35 prosent av vaksinedosene.


25.05.2021

Smittevernråd til sykehjem og helse- og omsorgstjenester i private boliger og private hjem

Folkehelseinstituttet har utarbeidet sider med råd som skal bidra til å redusere risikoen mest mulig for at tjenestemottakere og ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester smittes med covid-19.


24.05.2021

Stigende smittetrend i Innlandet

Vi har nå flere utbrudd i Innlandet og smittetrenden er økende. Flere større utbrudd er under håndtering og det er innført strenge tiltak mange steder.


18.05.2021

Innvandrere i Innlandet på koronamøte med Statsforvalteren

Innvandrermiljøene er mer utsatt for smitte og alvorlig sjukdom, og flere takker nei til vaksine. Dette bekymrer både Statsforvalteren og ledere i innvandrermiljøene, særlig nå før feiringene og fridagene i mai.


12.05.2021

Russen tar ansvar – vil feire alene

Dette kom fram på et møte der Statsforvalteren samlet russepresidentene i Innlandet for blant annet å diskutere russefeiringen. Russepresidentene fremhevet spesielt det gode samarbeidet med politi og kommuneoverlegene og at dette samarbeidet er med på å trygge russefeiringen.


06.05.2021

Karantene/karantenehotell - noen fakta

Det er mange som må gjennomføre karantenetiden på karantenehotell. Karantene på karantenehotell gir bedre kontroll med at kravene til innreisekarantene etterleves, og kan bidra til å forsinke introduksjon og spredning av de mer smittsomme virusvariantene.


27.04.2021

Ny veileder om massetesting i kommunene

Smittetallene er fremdeles høye flere steder i landet. Massetesting er et viktig virkemiddel for å oppdage smitte tidlig. Helsedirektoratet har publisert ny veileder til kommunene.


26.04.2021

25.000 elever i Innlandet inviteres til en annerledes skoletime

Å gi både takk og oppmuntring er målet når Statsforvalterens barn- og ungepanel nå inviterer til en historisk skoletime. 


26.04.2021

Astra Zeneca-vaksinerte får tilbud om videre vaksinering med mRNAvaksine

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine skal få tilbud om videre vaksinering med mRNAvaksine.


20.04.2021

Staten tar nå regningen for testing av grensependlere

Endringen trådde i kraft 16. april og frem til da har det vært arbeids- eller oppdragsgiver som i henhold til covid19-forskriften §§ 6b tredje ledd både skulle organisere, gjennomføre og finansiere disse testene. Dette har for noen arbeidsgivere utgjort store kostnader.

 


19.04.2021

Nå må også barn under 12 år teste seg ved innreise til Norge

Regjeringen har besluttet at også barn under 12 år skal testes ved grensen. Endringen innføres fordi de nye virusvariantene er mer smittsomme, også når den smittede er barn.


16.04.2021

Nasjonale smittevernstiltak

I dag, 16. april starter første trinn i Regjeringens gjenåpningsplan. Her er oversikt over nasjonale tiltak, som gjelder for hele landet. 


29.03.2021

Svar på spørsmål om sammenkomster

Statsforvalteren i Innlandet svarer på spørsmål om private sammenkomster vs. sammenkomster på offentlig sted.


24.03.2021

Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak

For å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte, innfører regjeringen etter råd fra Helsedirektoratet og FHI strengere nasjonale tiltak. Tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og gjelder inntil videre. Det skal gjøres en ny vurdering innen 12. april.


22.03.2021

Kommunale forskrifter i koronatiden

Smittetallene i landet har den siste tiden økt. En stor del av økningen skyldes de muterte virusene og dette gjør situasjonen enda mer usikker. Kommunene kan selv vurdere behovet for lokale forskrifter.