Selvtester – tilgang og prioriteringer

Hurtigtester pakket og på vei ut til kommunene
Hurtigtester pakket og på vei ut til kommunene Foto: Christopher Halligan / Schenker AS.

Det er gjort store nasjonale innkjøp av hurtigtester. Leveringen er noe forsinket og enkelte kommuner må derfor priortiere hvem de deler ut tester til. Denne uken fikk vi ca. en test per innbygger i Innlandet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.01.2022

Det har over lengre tid vært planer for mottak av et større antall selvtester til kommunene. Arbeidet startet før jul, og i Innlandet er det inngått samarbeidsavtale med DB Schenker om mottak, ompakking og transport av selvtester. Det er på nasjonalt nivå gjort store innkjøp som er på vei inn, og prognosene tilsa at vi skulle motta de største leveransene allerede i løpet av julen. Forsinkelser i leveransene har imidlertid medført at vi ikke har nådd de store leveransene enda. 

Denne uken fikk vi ca. en test per innbygger i Innlandet, og vi vil motta omtrent det samme neste uke. Dette betyr at vi ikke klarer å bygge opp lagrene i kommunene i tilstrekkelig grad til at det er mulig å gjennomføre nytt testregime fullt ut på nåværende tidspunkt, men vi forventer fortsatt at mengden selvtester vi mottar vil øke framover. Til det kommer større kvanta med selvtester vil enkelte kommuner fortsatt måtte prioritere hvem som får tester for å sikre at de har nok til de prioriterte gruppene. 

Statsforvalteren jobber tett med både kommunene og Helsedirektoratet for å få testene ut til kommunene så raskt som mulig. Helsedirektoratet sender ut de testene de har tilgjengelige på fordelingstidspunktet og vi fordeler testene Innlandet får mellom kommunene. I den fasen vi er i nå, fordeler vi slik at vi utligner forskjeller mellom kommunene, og vi ser først og fremst på antall tester per innbygger. 

Vi oppfordrer til at alle sjekker sin kommunes hjemmeside ved behov for selvtest. Der skal det finnes informasjon om eventuelle prioriteringer, hvem som kan hente samt hvor og når tester kan hentes. 

Helsedirektoratets prioriteringsrekkefølge ved mangel på selvtester: 

  1. Test av personer med symptomer 
  2. Test av personer med kjent eksponering: 
  3. test i stedet for karantene av husstandsmedlemmer/tilsvarende nære 

b: test av øvrige nærkontakter  

  1. Annen screening etter smittevernfaglig vurdering 
  2. test av personer som utfører kritiske samfunnsfunksjoner (som inkluderer helsepersonell) 
  3. jevnlig testing 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner