Testing av utlendinger som ikke er bosatt i Norge

Helsedirektoratet oppfordrer landets kommuner til å tilby covid-19-test av følgende gruppe: Utlendinger som ikke er bosatt i Norge som skal forlate Norge gjennom Sverige.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.01.2022

Fra og med 28.12.21 krever Sverige negativ covid-test (PCR/NAAT eller hurtigtest utført av
profesjonelle) før innreise for de fleste personer over 12 år som ikke er bosatt eller
folkeregistrert i Sverige. Bevis på vaksinasjon eller gjennomgått sykdom fritar ikke lenger fra
kravet om test før ankomst. Testen skal være tatt maksimalt 48 timer før grensepassering.

Stor pågang

Helsedirektoratet ser at grensekommunene som følge av testkravet kan oppleve
uforholdsmessig stor pågang av personer som ønsker å teste seg på grensen før avreise
til/gjennom Sverige. Det vurderes som mer hensiktsmessig at tester til utreiseformål blir tatt i
eller nær kommunen der vedkommende oppholder seg før avreise.

Ekstraordinær situasjon

Testing til utreise er ikke et prioritert testformål. Helsedirektoratet legger likevel til grunn at
dette er en ekstraordinær situasjon med behov for en rask løsning. Foreløpig er testing i Norge
den eneste muligheten for denne gruppen til å komme seg hjem via Sverige, selv om
Helsedirektoratet er kjent med at det også arbeides med andre muligheter for transitt. 
Kommunene anmodes derfor å tilby slik test kostnadsfritt til den aktuelle gruppen inntil
videre. Dersom kommunen ikke har tilstrekkelig med hurtigtester eller kapasitet til å utføre slik testing, foreslås i første omgang å henvise til private aktører i regionen, alternativt nærliggende
kommuner dersom aktuelt.

 

Kontaktpersoner