Landbruk og reindrift

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Landbruket i Nordland er en viktig basisnæring for mange av kommunene i fylket. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Landbruksdirektoratet viser at tross nedgang i antall aktive landbruksforetak og nedgang i sysselsetting, holdes produksjonsvolum og arealbruk i grove trekk oppe.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

05.07.2022

Borghild Wingan og Anders Wold på Bjørklund gård i Sørfold vinner pris for veldrevet gårdsbruk for 2021

Nordland landbruksselskap deler årlig ut en pris for veldrevet gårdsbruk i Nordland. Prisen for 2021 vil bli overrakt 22. september i år.


05.07.2022

Informasjonsbrev uke 27 2022

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga til kommunene.


30.06.2022

Besøk en grøntprodusent

Ønsker du å kjøpe mer lokalprodusert potet og grønnsaker til din bedrift? Bli med på vår kampanje og bli kjent med dine lokale grøntprodusenter!


29.06.2022

Studietur fornybar energi

Vurderer du å investere i et anlegg for fornybar energi på gården din? Lurer du på hvilken teknologi som kan være riktig på din gård? Bli med oss på studietur til Østlandet og lær mer om fornybar energi. 


28.06.2022

Informasjonsbrev uke 26 2022

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga til kommunene.


24.06.2022

Søk om regionale miljøtilskudd i jordbruket 2022

Gårdbrukdere og godkjente beitelag kan motta Regionale miljøtilskudd i jordbruket. For jordbruksforetakene er søknadsfristen 15. oktober, mens for beitelagene er fristen 15. november. 


21.06.2022

Informasjonsbrev uke 25 2022

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga til kommunene.


17.06.2022

Digitale læringsressurser om landbruk

Visste du at det er laget noen gode ressurser til bruk for å lære om landbruk og natur? Visste du at det er utviklet et eget digitalt spill som skal lære elever hvordan det er å være gårdbruker i Norge og hvordan maten vår produseres? Les mer her og tips gjerne andre om dette.


14.06.2022

Informasjonsbrev uke 24 2022

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga til kommunene. 


14.06.2022

Forsknings- og utviklingsseminar om tapssituasjonen i reindrifta

I juni inviterte Statsforvalteren i Nordland, reineiere og forsknings- og utviklingsaktører til Nordland nasjonalparksenter for å diskutere tapssituasjonen i reindrifta. 10 av 12 reinbeitedistrikt var representerte og bidro til at det ble gode diskusjoner, og gitt viktige innspill til fremtidig forskning. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel