Landbruk og reindrift

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Landbruket i Nordland er en viktig basisnæring for mange av kommunene i fylket. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Landbruksdirektoratet viser at tross nedgang i antall aktive landbruksforetak og nedgang i sysselsetting, holdes produksjonsvolum og arealbruk i grove trekk oppe.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

06.12.2022

Informasjonsbrev til kommunene uke 49

Les ukas informasjonsbrev fra landbruks- og reindriftsavdelinga. 


06.12.2022

Nordlandslandbruket ved et tidsskille

Velkommen til seminar på Petter Dass-museet i Alstahaug, 8. februar 2023.


05.12.2022

Verdens jordverndag

5. desember er verdensdagen for jordsmonn. God og dyrkbar jord er svært viktig og vi har alle et ansvar for å ta vare på våre jordressurser.


02.12.2022

Autorisasjonskurs plantevern

For å kunne kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkessammenheng, må du ha autorisasjonsbevis. Beviset må fornyes hvert tiende år.


02.12.2022

Kurs for tilleggsautorisasjon gnagermidler

Norsk landbruksrådgivning Nordnorge tilbyr kurs for gnagermiddelautorisasjon 15. desember.


30.11.2022

Informasjonsbrev til kommunene uke 48

Les ukas informasjonsbrev fra landbruks- og reindriftsavdelinga


28.11.2022

Innføring av tofaktor-pålogging til Landbruksdirektoratets fagsystemer 12. desember

Saksbehandlere og ledere som godkjenner vedtak må sjekke sin e-postadresse i fagsystemene.


22.11.2022

Informasjonsbrev til kommunene uke 47

Les ukas informasjonsbrev fra landbruks- og reindriftsavdelinga. 


22.11.2022

Ny Inn på tunet-film fra Nordland

Se vår nye film om Inn på tunet! Filmen er spilt inn på Hallarvik gård utenfor Narvik i Nordland og skal inspirere gårdbrukere til å se Inn på tunet som en mulig satsing. I filmen møter du Marita Liljebakk som forteller om reisen mot å bli en godkjent Inn på tunet-gård.


15.11.2022

Informasjonsbrev til kommunene uke 46

Les ukas informasjonsbrev fra landbruks- og reindriftsavdelinga


Flere nyheter Få nyhetsvarsel