Om Nordland

Nordland består av:

 • 41 kommuner
 • 243 081 innbyggere (pr 31.12.23 - SSB)
 • 118.497 sysselsatte personer i Nordland
 • fem regioner: Helgeland, Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen.
 • et areal på 38.153 km², som utgjør omtrent 12 prosent av Norges landareal
 • størst indre territorialfarvann i landet, mens totalt 34 prosent av landets indre territorialfarvann ligger utenfor Nordland 

Sentrumskommunene:

Helgeland: Alstahaug, Brønnøy, Rana, Vefsn
Salten: Bodø, Fauske
Ofoten: Narvik
Lofoten: Vestvågøy, Vågan
Vesterålen: Sortland

Miljø og naturressurser

 • 259 verneområder som utgjør 11 prosent av hele fylket
 • 9 nasjonalparker, 19 landskapsvernområder og 220 naturreservat
 • 1 marint verneområde
 • 11 av Norges 25 største fuglefjell
 • 24 av landets 35 orkidearter
 • ca. 260 vassdrag med egne bestander av laks, sjøørret og/eller sjørøye
 • 18.414 øyer i saltvann
 • om lag 28.000 innsjøer
 • 10.000 km² skogkledd areal 
 • skogens tilvekst pr år er 1 mill. m³ pr år
 • 11 prosent villmarksprega områder
 • 53 prosent inngrepsfrie områder
 • 58 prosent av avfall levert til interkommunale avfallselskaper blir gjennvunnet
 • Norges nasjonalfjell Stetinden (Narvik)
 • Nord-Norges høyeste fjell Oksskolten - 1916 m.o.h (Hemnes)
 • Største øy: Hinnøya 2204,5 km2

Landbruk

 • ca 2.100 gårdsbruk i drift (foretak som søker produksjonstilskudd)
 • ca 600.000 dekar jordbruksareal i drift
 • Fylkets jordbruksareal utgjør 6 prosent av Norges jordbruksareal
 • landbruket i fylket sysselsetter 4.000 årsverk. Dette inkluderer sysselsatte innen både jordbruk og skogbruk
 • førstehåndsverdien av årlig landbruksproduksjon i Nordland utgjør 1,7 milliarder kroner

Helse

 • 74 sykehjem og 80 legekontorer
 • 2 helseforetak, som består av ett psykiatrisk sykehus, 7 somatiske sykehus og 4 fødestuer
 • om lag 15.450 helsepersonell
 • om lag 16.000 ambulanseoppdrag hvert år

Barnehager, skoler og høyere utdanning

 • 329 barnehager, hvor 147 er private
 • 203 grunnskoler med til sammen 27.941 elever, hvorav 730 elever i 16 private skoler.
 • 17 videregående skoler med 8910 elever
 • 1 privat videregående skole med 119 elever
 • 1 universitet

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.