I 2022 trer barnevernsreformen i kraft. Kommunene får et større ansvar for barnevernet, og det forebyggende og tverrsektorielle samarbeidet må styrkes. Formålet er at barn som trenger det, skal få hjelp til rett tid. Bufdir inviterer kommuneledelse og lokalpolitikere til webinar om reformen 23. april.