Statsforvalteren i Nordland kommuniserer med kommuneadministrasjonene, fagfolk og den øvrige befolkningen gjennom en rekke aktiviteter over året. Her finner du en oversikt over denne virksomheten, med lenker til mer informasjon og mulighet til å melde deg på aktiviteter rettet mot din målgruppe.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
november 2021
09. nov - 27. jan 45 - 4 Statsforvalteren i Nordland i samarbeid med Universitetet Sørøst-Norge Kommunal saksbehandling for helse- og omsorgssektoren Scandic Bodø
desember 2021
01. des 48 Oppvekst- og utdanningsavdelinga Regional konferanse Oppfølgingsordningen Bodø - Thon hotell Nordlys
01. des 48 Statsforvalterens nasjonale arbeidsgruppe Barnekonvensjonen i praksis (Sjumilssteget) Barn og unge har rett til å medvirke, men blir de hørt? Digitalt
07. des 49 Oppvekst- og utdanningsavdelinga Psykososialt barnehagemiljø - nettseminar Digitalt - Teams
januar 2022
24. jan 4 Statsforvaltaren i Nordland og Nordland Fylkeskommune Samling for strandrydding og marin forsøpling Thon hotell Nordlys, Bodø
27. jan 4 Oppvekst- og utdanningsavdelinga Lokal kompetanseutvikling - fagutvalgmøte Bodø - Scandic Havet
Dato Arrangement
november 2021
09. nov - 27. jan Kommunal saksbehandling for helse- og omsorgssektoren
desember 2021
01. des Regional konferanse Oppfølgingsordningen
01. des Barn og unge har rett til å medvirke, men blir de hørt?
07. des Psykososialt barnehagemiljø - nettseminar
januar 2022
24. jan Samling for strandrydding og marin forsøpling
27. jan Lokal kompetanseutvikling - fagutvalgmøte