Statsforvalteren i Nordland kommuniserer med kommuneadministrasjonene, fagfolk og den øvrige befolkningen gjennom en rekke aktiviteter over året. Her finner du en oversikt over denne virksomheten, med lenker til mer informasjon og mulighet til å melde deg på aktiviteter rettet mot din målgruppe.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
april 2022
05. apr - 08. jun 14 - 23 Statsforvalteren i Nordland Kommunal saksbehandling for helse- og omsorgssektoren Hotell Ramsalt, Bodø
mai 2022
23. mai - 24. mai 21 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Grunnkurs i økonomisk rådgivning Digitalt - Nettmøte i Teams
31. mai - 01. jun 22 Statsforvalteren i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark, Sametinget, RVTS-Midt og RVTS-Nord Barns beste – forebygging av vold og overgrep mot barn og unge Teams
juni 2022
02. jun 22 Oppvekst- og velferdsavdelinga Webinar om § 37 i barnehageloven- Individuell tilrettelegging Digitalt - teams
03. jun 22 Statsforvalteren i Nordland og prosjektet Velg melk Nordland Webinar om driveplikt i landbruket Webinar - teams
07. jun 23 Statsforvalteren i Nordland Forsknings - og utviklingsseminar - reindrift Nordland Nasjonalparksenter, Storjord i Saltdal
16. jun 24 Statsforvalteren Presentasjon av langsiktig plan Digitalt - teams
september 2022
06. sep - 08. sep 36 Landbruks- og reindriftsavdelingen Studietur potet- og grønnsaksprodusenter Troms
13. sep - 19. sep 37 - 38 Statsforvalterens landbruks- og reindriftsavdeling i samarbeid med NLR Nord-Norge Feltkurs om drenering Leirfjord/Fauske/Sortland
14. sep - 15. sep 37 Statsforvalteren i Nordland LIS 1 - Akuttmedisin Bodø
16. sep 37 Statsforvalterens landbruks- og reindriftsavdeling Tilskudd ved produksjonssvikt Teams
20. sep - 22. sep 38 Landbruks - og reindriftsavdelingen Studietur om næringsutvikling Ringsaker kommune
20. sep - 21. sep 38 Samarbeidsforum i Nordland Samling for kompetanseordningene Oppvekst Scandic Havet, Bodø
26. sep - 29. sep 39 Statsforvalterens landbruks- og reindriftsavdeling Kompetansesamlinger jordbruk Bodø/Mosjøen
29. sep - 30. sep 39 Statsforvalteren i Nordland Samling for kommuneoverleger og helse- og omsorgsledere i kommunene Scandic Havet, Bodø
oktober 2022
18. okt - 19. okt 42 Statsforvalteren i Nordland LIS 1 - Offentlig helsearbeid Bodø
19. okt - 21. okt 42 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Videregående kurs i økonomisk rådgivning Digitalt - Nettmøte i Teams
26. okt - 27. okt 43 Statsforvalteren i Nordland Høstkonferansen 2022 Scandic havet, Bodø
november 2022
07. nov - 11. nov 45 Statsforvalterne i Møre og Romsdal, Nordland, Oslo og Viken, og Vestland Inn på tunet-uka (uke 45) Webinar
desember 2022
05. des - 07. des 49 Statsforvaltaren i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Videregåande kurs i økonomisk rådgivning Digitalt - Nettmøte i Teams
Dato Arrangement
april 2022
05. apr - 08. jun Kommunal saksbehandling for helse- og omsorgssektoren
mai 2022
23. mai - 24. mai Grunnkurs i økonomisk rådgivning
31. mai - 01. jun Barns beste – forebygging av vold og overgrep mot barn og unge
juni 2022
02. jun Webinar om § 37 i barnehageloven- Individuell tilrettelegging
03. jun Webinar om driveplikt i landbruket
07. jun Forsknings - og utviklingsseminar - reindrift
16. jun Presentasjon av langsiktig plan
september 2022
06. sep - 08. sep Studietur potet- og grønnsaksprodusenter
13. sep - 19. sep Feltkurs om drenering
14. sep - 15. sep LIS 1 - Akuttmedisin
16. sep Tilskudd ved produksjonssvikt
20. sep - 22. sep Studietur om næringsutvikling
20. sep - 21. sep Samling for kompetanseordningene Oppvekst
26. sep - 29. sep Kompetansesamlinger jordbruk
29. sep - 30. sep Samling for kommuneoverleger og helse- og omsorgsledere i kommunene
oktober 2022
18. okt - 19. okt LIS 1 - Offentlig helsearbeid
19. okt - 21. okt Videregående kurs i økonomisk rådgivning
26. okt - 27. okt Høstkonferansen 2022
november 2022
07. nov - 11. nov Inn på tunet-uka (uke 45)
desember 2022
05. des - 07. des Videregåande kurs i økonomisk rådgivning