Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Statsforvalteren i Nordland kommuniserer med kommuneadministrasjonene, fagfolk og den øvrige befolkningen gjennom en rekke aktiviteter over året. Her finner du en oversikt over denne virksomheten, med lenker til mer informasjon og mulighet til å melde deg på aktiviteter rettet mot din målgruppe.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
februar 2021
03. feb 5 Statsforvalteren sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgivning Digitalt Teams-møte
03. feb 5 Oppvekst- og utdanningsavdelinga Nettseminar våreksamen 2021 Teams
23. feb - 24. feb 8 Fylkesmannen i Nordland, Helgelandssykehuset, KoRus Nord, RKBU Nord, RIO, RVTS Nord, Napha. Vefsn kommune, Hemnes kommune, Helse Nord Bedre i lag - Pakkeforløp for psykisk helse og rus Teams
24. feb - 25. feb 8 Landbruks- og reindriftsavdelinga Landbruksforvaltning i kommunen - kurs for nytilsatte Radisson Blu, Bodø
mars 2021
10. mar - 11. mar 10 Fylkesmannen i Nordland LIS1 - Akuttmedisin Bodø
april 2021
20. apr - 21. apr 16 Fylkesmannen i Nordland LIS1 - Offentlig helsearbeid Bodø
Dato Arrangement
februar 2021
03. feb Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgivning
03. feb Nettseminar våreksamen 2021
23. feb - 24. feb Bedre i lag - Pakkeforløp for psykisk helse og rus
24. feb - 25. feb Landbruksforvaltning i kommunen - kurs for nytilsatte
mars 2021
10. mar - 11. mar LIS1 - Akuttmedisin
april 2021
20. apr - 21. apr LIS1 - Offentlig helsearbeid