Statsforvalteren i Nordland kommuniserer med kommuneadministrasjonene, fagfolk og den øvrige befolkningen gjennom en rekke aktiviteter over året. Her finner du en oversikt over denne virksomheten, med lenker til mer informasjon og mulighet til å melde deg på aktiviteter rettet mot din målgruppe.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
mai 2021
18. mai 20 Klima og miljø / Statsforvalteren i Nordland Sensitive artsdata i kommunens saksbehandling Digitalt – Nettseminar i Teams
19. mai 20 Landbruks- og reindriftsavdelinga Kommunen som landbrukspolitisk aktør Digitalt
25. mai 21 Statsforvalteren i Nordland Nettseminar om forebygging av seksuelle overgrep i samiske samfunn Digitalt
26. mai - 27. mai 21 Statsforvalteren og RVTS Barnets beste: Forebygging av vold og overgrep mot barn og unge Digitalt
27. mai 21 Statsforvalteren i Nordland ved vergemålsseksjonen Webinar om vergegodtgjøring 27. mai 2021 Webinar - link kommer på e-post
31. mai 22 Statsforvalteren i Nordland Inn på tunet som dagaktivitetstilbud til personer med demens Digitalt
31. mai 22 Landbruks- og reindriftsavdelinga Tilskudd til avløsning ved sykdom Digitalt
juni 2021
01. jun 22 Klima og miljø / Statsforvalteren i Nordland Kommunens forberedelse av klagesaker Digitalt – Nettseminar i Teams
03. jun 22 Oppvekst- og utdanningsavdelinga Webinar Integreringsloven - andre samling Teams
08. jun - 09. jun 23 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt videregående kurs i økonomisk rådgivning Digitalt – nettmøte i Teams
09. jun 23 Landbruks- og reindriftsavdelinga Kort kurs om skogfond og skatt i skogbruket Teams
09. jun 23 Klima og miljø / Statsforvalteren i Nordland Saksbehandling av søknader om avløpsutslipp Digitalt – Nettseminar i Teams
september 2021
22. sep 38 Klima og miljø / Statsforvalteren i Nordland Tilsyn med avløpsanlegg Digitalt – Nettseminar i Teams
23. sep 38 Klima og miljø / Statsforvalteren i Nordland Saksbehandling av søknader om nydyrking Digitalt – Nettseminar i Teams
oktober 2021
19. okt - 20. okt 42 Statsforvalteren i Nordland Høstkonferanse - Leve hele livet 2021 Scandic Havet
19. okt 42 Klima og miljø / Statsforvalteren i Nordland Forsøpling - kommunens myndighet og virkemidler Digitalt – Nettseminar i Teams
21. okt 42 Klima og miljø / Statsforvalteren i Nordland Kommunens plikt til å registrere og vedlikeholde data om grunnforurensning Digitalt – Nettseminar i Teams
27. okt 43 Klima og miljø / Statsforvalteren i Nordland Bekjemping av fremmede plantearter i kommunene Digitalt – Nettseminar i Teams
28. okt - 29. okt 43 Miljødirektoratet, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Statsforvalteren og fylkeskommunen i Nordland Klimasamling for kommunene i Nordland Bodø
Dato Arrangement
mai 2021
18. mai Sensitive artsdata i kommunens saksbehandling
19. mai Kommunen som landbrukspolitisk aktør
25. mai Nettseminar om forebygging av seksuelle overgrep i samiske samfunn
26. mai - 27. mai Barnets beste: Forebygging av vold og overgrep mot barn og unge
27. mai Webinar om vergegodtgjøring 27. mai 2021
31. mai Inn på tunet som dagaktivitetstilbud til personer med demens
31. mai Tilskudd til avløsning ved sykdom
juni 2021
01. jun Kommunens forberedelse av klagesaker
03. jun Webinar Integreringsloven - andre samling
08. jun - 09. jun Digitalt videregående kurs i økonomisk rådgivning
09. jun Kort kurs om skogfond og skatt i skogbruket
09. jun Saksbehandling av søknader om avløpsutslipp
september 2021
22. sep Tilsyn med avløpsanlegg
23. sep Saksbehandling av søknader om nydyrking
oktober 2021
19. okt - 20. okt Høstkonferanse - Leve hele livet 2021
19. okt Forsøpling - kommunens myndighet og virkemidler
21. okt Kommunens plikt til å registrere og vedlikeholde data om grunnforurensning
27. okt Bekjemping av fremmede plantearter i kommunene
28. okt - 29. okt Klimasamling for kommunene i Nordland