Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Statsforvalteren i Nordland kommuniserer med kommuneadministrasjonene, fagfolk og den øvrige befolkningen gjennom en rekke aktiviteter over året. Her finner du en oversikt over denne virksomheten, med lenker til mer informasjon og mulighet til å melde deg på aktiviteter rettet mot din målgruppe.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
mars 2021
10. mar - 11. mar 10 Fylkesmannen i Nordland LIS1 - Akuttmedisin Bodø
11. mar 10 Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag Nettseminar for foresatte - retten til samiskopplæring Digitalt på Teams
17. mar 11 Landbruks- og reindriftsavdelinga Beiterett og gjerdeplikt: webinar om rettigheter og plikter ved beiting i utmark Digitalt
23. mar 12 Oppvekst- og utdanningsavdelinga Inkluderende barnehage- og skolemiljø - første regionale samling pulje 5 Digitalt
24. mar 12 Landbruks- og reindriftsavdelinga Beiting i utmark - tiltak og tilskudd Digitalt
april 2021
20. apr - 21. apr 16 Fylkesmannen i Nordland LIS1 - Offentlig helsearbeid Bodø
oktober 2021
19. okt - 20. okt 42 Statsforvalteren i Nordland Høstkonferanse - Leve hele livet 2021 Scandic Havet
Dato Arrangement
mars 2021
10. mar - 11. mar LIS1 - Akuttmedisin
11. mar Nettseminar for foresatte - retten til samiskopplæring
17. mar Beiterett og gjerdeplikt: webinar om rettigheter og plikter ved beiting i utmark
23. mar Inkluderende barnehage- og skolemiljø - første regionale samling pulje 5
24. mar Beiting i utmark - tiltak og tilskudd
april 2021
20. apr - 21. apr LIS1 - Offentlig helsearbeid
oktober 2021
19. okt - 20. okt Høstkonferanse - Leve hele livet 2021