Statsforvalteren i Nordland kommuniserer med kommuneadministrasjonene, fagfolk og den øvrige befolkningen gjennom en rekke aktiviteter gjennom året. Her finner du en oversikt over arrangementer, med lenker til mer informasjon og mulighet til å melde deg på aktiviteter rettet mot din målgruppe.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
mai 2024
07. mai - 23. mai 19 - 21 Vergemålsseksjonen Nettseminar for verger Teams
21. mai - 10. des 21 - 50 Miljødirektoratet Om klima og natur for planleggere - webinarserie Digitalt
22. mai 21 Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Trøndelag Ekspertkurs i økonomisk rådgivning Digitalt (Teams)
23. mai 21 Statsforvaltarane i Vestland, Rogaland og Nordland, Husbanken, NAPHA og Kinn kommune Nettseminar om Housing First Teams
30. mai 22 Oppvekst- og velferdavdelinga Nettverk for veiledere i Kvalifiseringsprogram Teams
31. mai 22 Statsforvalteren i Nordland Boligtiltak for personer med nedsatt funksjonsevne Webinar
juni 2024
07. jun 23 Oppvekst- og velferdsavdelingen Spørretime om integreringsloven Teams (digitalt)
11. jun - 13. jun 24 Oppvekst- og velferdsavdelinga Hva lurer du på om ny opplæringslov? Digitalt - teams
11. jun 24 Statsforvalteren i Nordland Webinar om husleieloven Webinar
12. jun - 13. jun 24 Landbruks- og reindriftsavdelinga Fagsamling skogbruk Rognan hotell, Rognan
12. jun - 13. jun 24 Statsforvalteren i Nordland, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, RKBU Nord, KORUS, RVTS Nord og Napha Nettverkssamling for ACT, FACT og FACT-ung team Scandic Ishavshotel, Tromsø
18. jun - 20. jun 25 Statsforvalteren i Nordland Studietur for potet og grønnsaksprodusenter Kristiansand og Grimstad
august 2024
20. aug - 21. aug 34 Statsforvalteren i Nordland i samarbeid med Sørfold kommune Fagsamling om utvalgte kulturlandskap og verdensarv i Nordland Engan-Ørnes og Kjelvik utvalgte kulturlandskap, Sørfold
28. aug - 29. aug 35 HMS i reindrifta (Norsk landbruksrådgivning) Førstehjelpskurs i reindrifta Scandic Meyergården, Fr. Nansensgt. 28, Mo i Rana
28. aug - 29. aug 35 Oppvekst- og velferdsavdelinga Nettverkssamling for Kvalifiseringsprogram Folkets Hus, Bodø
september 2024
11. sep 37 Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Trøndelag Ekspertkurs i økonomisk rådgivning Digitalt (Teams)
24. sep 39 Oppvekst- og velferdsavdelinga og Nordland fylkeskommune Overgangsarbeid grunnskole til videregående Scandic Bodø, Bodø
25. sep - 26. sep 39 Statsforvalteren i Nordland Reindriftsseminar 2024 Scandic Fauske hotell
desember 2024
04. des 49 Oppvekst- og velferdsavdelinga Samling for kommuner i Oppfølgingsordningen OO22 Scandic Bodø - Bodø
11. des 50 Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Trøndelag Ekspertkurs i økonomisk rådgivning Digitalt (Teams)
Dato Arrangement
mai 2024
07. mai - 23. mai Nettseminar for verger
21. mai - 10. des Om klima og natur for planleggere - webinarserie
22. mai Ekspertkurs i økonomisk rådgivning
23. mai Nettseminar om Housing First
30. mai Nettverk for veiledere i Kvalifiseringsprogram
31. mai Boligtiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
juni 2024
07. jun Spørretime om integreringsloven
11. jun - 13. jun Hva lurer du på om ny opplæringslov?
11. jun Webinar om husleieloven
12. jun - 13. jun Fagsamling skogbruk
12. jun - 13. jun Nettverkssamling for ACT, FACT og FACT-ung team
18. jun - 20. jun Studietur for potet og grønnsaksprodusenter
august 2024
20. aug - 21. aug Fagsamling om utvalgte kulturlandskap og verdensarv i Nordland
28. aug - 29. aug Førstehjelpskurs i reindrifta
28. aug - 29. aug Nettverkssamling for Kvalifiseringsprogram
september 2024
11. sep Ekspertkurs i økonomisk rådgivning
24. sep Overgangsarbeid grunnskole til videregående
25. sep - 26. sep Reindriftsseminar 2024
desember 2024
04. des Samling for kommuner i Oppfølgingsordningen OO22
11. des Ekspertkurs i økonomisk rådgivning