Statsforvalteren i Nordland kommuniserer med kommuneadministrasjonene, fagfolk og den øvrige befolkningen gjennom en rekke aktiviteter gjennom året. Her finner du en oversikt over arrangementer, med lenker til mer informasjon og mulighet til å melde deg på aktiviteter rettet mot din målgruppe.

Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
mars 2024
05. mar - 10. des 10 - 50 Miljødirektoratet Om klima og natur for planleggere - webinarserie Digitalt
05. mar 10 Oppvekst- og velferdsavdelinga Nettmøte om kapittel 10 i ny opplæringslov - "skoledemokratiet" Digitalt - teams
05. mar - 06. mar 10 KS, Nordland Fylkeskommune og Statsforvalteren i Nordland Nordlandskonferansen 5. - 6. mars 2024 Radisson Blue Hotel, Bodø
07. mar - 08. mar 10 Oppvekst- og velferdsavdelinga Samling for lærere og ledere i voksenopplæring Radisson BLU, Bodø
11. mar 11 Statsforvalteren i Vestland og Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Barnekonvensjonen i praksis Barnets beste - fra teori til praksis Digitalt/The Edge, Tromsø
15. mar 11 Statsforvalteren i Vestland og Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Barnekonvensjonen i praksis Barnets beste - frå teori til praksis Digitalt
15. mar 11 Statsforvaltaren i Vestland, Rogaland og Nordland og Husbanken Bu- og oppfølgingstenestetilbod til personar med auka valdsrisiko Teams
22. mar 12 Statsforvalteren i Nordland ved Sosial og bolig seksjon Spørretime om sosialtjeneste Digitalt på Teams
april 2024
03. apr - 04. apr 14 RVTS, Sametinget, Statsforvalteren i Nordland og Statsforvalteren i Troms og Finnmark Fagsamling for kontaktpersoner i nettverk for forebygging av vold, overgrep, krenkelser og omsorgssvikt for barn og unge i kommunene Scandic Ishavshotel, Tromsø
04. apr 14 Statsforvaltarane i Vestland, Rogaland og Nordland, Husbanken, NAPHA og Kinn kommune Korleis komme i gang med Housing First i eigen kommune? Teams
05. apr 14 Oppvekst- og velferdsavdelinga Nettseminar om refusjon i ytelser fra folketrygden Teams
17. apr 16 Statsforvalteren i Nordland Fangdam - rensepark - sedimentasjonskammer - vegetasjonssone - tilskudd - kontroll Teams
19. apr 16 Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvaltaren i Rogaland og Statsforvaltaren i Nordland, saman med Husbanken. Webinar om bustadløyse Teams
23. apr - 24. apr 17 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt (Teams)
mai 2024
03. mai 18 Oppvekst - og velferdsavdelinga Nettseminar om garanti depositum og lån til depositum Teams
14. mai - 15. mai 20 Statsforvalteren i Nordland, KS og NKK Økonomiforum i Nordland 2024 Thon Hotel Nordlys, Bodø
juni 2024
12. jun - 13. jun 24 Statsforvalteren i Nordland, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, RKBU Nord, KORUS, RVTS Nord og Napha Nettverkssamling for ACT, FACT og FACT-ung team Scandic Ishavshotel, Tromsø
august 2024
28. aug - 29. aug 35 HMS i reindrifta (Norsk landbruksrådgivning) Førstehjelpskurs i reindrifta Scandic Meyergården, Fr. Nansensgt. 28, Mo i Rana
desember 2024
04. des 49 Oppvekst- og velferdsavdelinga Samling for kommuner i Oppfølgingsordningen OO22 Scandic Bodø - Bodø
Dato Arrangement
mars 2024
05. mar - 10. des Om klima og natur for planleggere - webinarserie
05. mar Nettmøte om kapittel 10 i ny opplæringslov - "skoledemokratiet"
05. mar - 06. mar Nordlandskonferansen 5. - 6. mars 2024
07. mar - 08. mar Samling for lærere og ledere i voksenopplæring
11. mar Barnets beste - fra teori til praksis
15. mar Barnets beste - frå teori til praksis
15. mar Bu- og oppfølgingstenestetilbod til personar med auka valdsrisiko
22. mar Spørretime om sosialtjeneste
april 2024
03. apr - 04. apr Fagsamling for kontaktpersoner i nettverk for forebygging av vold, overgrep, krenkelser og omsorgssvikt for barn og unge i kommunene
04. apr Korleis komme i gang med Housing First i eigen kommune?
05. apr Nettseminar om refusjon i ytelser fra folketrygden
17. apr Fangdam - rensepark - sedimentasjonskammer - vegetasjonssone - tilskudd - kontroll
19. apr Webinar om bustadløyse
23. apr - 24. apr Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
mai 2024
03. mai Nettseminar om garanti depositum og lån til depositum
14. mai - 15. mai Økonomiforum i Nordland 2024
juni 2024
12. jun - 13. jun Nettverkssamling for ACT, FACT og FACT-ung team
august 2024
28. aug - 29. aug Førstehjelpskurs i reindrifta
desember 2024
04. des Samling for kommuner i Oppfølgingsordningen OO22