Statsforvalteren i Nordland kommuniserer med kommuneadministrasjonene, fagfolk og den øvrige befolkningen gjennom en rekke aktiviteter over året. Her finner du en oversikt over denne virksomheten, med lenker til mer informasjon og mulighet til å melde deg på aktiviteter rettet mot din målgruppe.

Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
april 2023
13. apr - 04. mai 15 - 18 Vergemålsseksjonen Nettseminar for verger Teams
19. apr - 20. apr 16 Landbruks- og reindriftsavdelinga Nytilsattopplæring kommunal landbruksforvaltning Bodø, Statens hus
19. apr 16 Statsforvalteren i Nordland Nettverkssamling for veiledere i Kvalifiseringsprogram Fru Haugans hotell, Mosjøen
20. apr 16 Statsforvaltarane i Vestland, Rogaland og Nordland, NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid), Husbanken og Kinn kommune. Housing First-metoden i bustadsosialt arbeid Digitalt (Teams)
25. apr - 26. apr 17 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt (Teams)
27. apr 17 Statsforvalteren i Nordland og Bodø kommune Urbant landbruk som tilleggsnæring på gård Teams
27. apr 17 Statsforvalteren i Nordland Boligsosial fagdag Quality Hotel Ramsalt, Bodø
mai 2023
02. mai 18 Oppvekst- og velferdsavdelinga Klar for eksamen? Digitalt- teams
03. mai 18 Statsforvalteren i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark, Sametinget, RVTS Midt og RVTS Nord Barns beste - forebygging av vold og overgrep mot barn unge Digitalt
10. mai 19 Statsforvalteren i Nordland Avslutningskonferanse for kommuner i oppfølgingsordningen OO20 Svolvær - Thon hotel
24. mai - 25. mai 21 Oppvekst- og velferdsavdelinga Barnevernledernettverk våren 2023 Bodø - Byporten, Statsforvalterens lokaler
juni 2023
01. jun 22 Statsforvalteren i Nordland Nettverkssamling for veiledere i Kvalifiseringsprogram Scandic Sortland
09. jun 23 Statsforvalteren i Nordland Nettverkssamling for veiledere i Kvalifiseringsprogram Thon Hotel Nordlys, Bodø
november 2023
15. nov - 16. nov 46 Utdanningsdirektoratet og Statsforvalterene Regional erfaringskonferanse for Kompetanseløftet Bodø - Quality Hotel Ramsalt
januar 2024
30. jan - 31. jan 5 Statsforvalteren i Nordland Oppvekstkonferansen Bodø
Dato Arrangement
april 2023
13. apr - 04. mai Nettseminar for verger
19. apr - 20. apr Nytilsattopplæring kommunal landbruksforvaltning
19. apr Nettverkssamling for veiledere i Kvalifiseringsprogram
20. apr Housing First-metoden i bustadsosialt arbeid
25. apr - 26. apr Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
27. apr Urbant landbruk som tilleggsnæring på gård
27. apr Boligsosial fagdag
mai 2023
02. mai Klar for eksamen?
03. mai Barns beste - forebygging av vold og overgrep mot barn unge
10. mai Avslutningskonferanse for kommuner i oppfølgingsordningen OO20
24. mai - 25. mai Barnevernledernettverk våren 2023
juni 2023
01. jun Nettverkssamling for veiledere i Kvalifiseringsprogram
09. jun Nettverkssamling for veiledere i Kvalifiseringsprogram
november 2023
15. nov - 16. nov Regional erfaringskonferanse for Kompetanseløftet
januar 2024
30. jan - 31. jan Oppvekstkonferansen