Statsforvalteren i Nordland kommuniserer med kommuneadministrasjonene, fagfolk og den øvrige befolkningen gjennom en rekke aktiviteter over året. Her finner du en oversikt over denne virksomheten, med lenker til mer informasjon og mulighet til å melde deg på aktiviteter rettet mot din målgruppe.

Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
november 2021
09. nov - 27. jan 45 - 4 Statsforvalteren i Nordland i samarbeid med Visma veilederen Kommunal saksbehandling for helse- og omsorgssektoren Radisson Blu, Bodø
januar 2022
20. jan 3 Statsforvalterens landbruks- og reindriftsavdeling Webinar om stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester Teams
24. jan 4 Statsforvaltaren i Nordland og Nordland Fylkeskommune Nettseminar om strandrydding og marin forsøpling Teams
27. jan 4 Oppvekst- og utdanningsavdelinga Lokal kompetanseutvikling - fagutvalgmøte Digitalt - teams
februar 2022
02. feb - 09. feb 5 - 6 NIBIO i samarbeid med Statsforvalteren Webinar om kunnskapsgrunnlag for jordvern Webinar på teams
08. feb 6 Statsforvalteren i Nordland Hvordan lykkes med næringsutvikling i kommunen? Teams
09. feb 6 Oppvekst- og utdanningsavdelinga Invitasjon til nettseminar for foresatte - retten til samiskopplæring utenfor de samiske kjerneområdene Digitalt - teams
16. feb 7 Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag Nasjonalt nettseminar for barnehage- og skoleeiere utenfor de samiske kjerneområdene Teams
16. feb 7 Statsforvalteren i Nordland Prosjektledersamling Digitalt på Teams
17. feb 7 NAPHA, Husbanken, Bergen kommune og statsforvalterne i Vestland , Rogaland og Nordland Webinarserie om bustad og tenester Teams
Dato Arrangement
november 2021
09. nov - 27. jan Kommunal saksbehandling for helse- og omsorgssektoren
januar 2022
20. jan Webinar om stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester
24. jan Nettseminar om strandrydding og marin forsøpling
27. jan Lokal kompetanseutvikling - fagutvalgmøte
februar 2022
02. feb - 09. feb Webinar om kunnskapsgrunnlag for jordvern
08. feb Hvordan lykkes med næringsutvikling i kommunen?
09. feb Invitasjon til nettseminar for foresatte - retten til samiskopplæring utenfor de samiske kjerneområdene
16. feb Nasjonalt nettseminar for barnehage- og skoleeiere utenfor de samiske kjerneområdene
16. feb Prosjektledersamling
17. feb Webinarserie om bustad og tenester