Statsforvalteren i Nordland kommuniserer med kommuneadministrasjonene, fagfolk og den øvrige befolkningen gjennom en rekke aktiviteter over året. Her finner du en oversikt over denne virksomheten, med lenker til mer informasjon og mulighet til å melde deg på aktiviteter rettet mot din målgruppe.

Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
august 2022
09. aug 32 Oppvekst- og velferdsavdelinga Webinar - Nytt for barnehage- og skoleåret 22-23 Digitalt - teams
11. aug 32 Oppvekst- og velferdsavdelinga Webinar - Trygt og godt skolemiljø - aktivitetsplikten § 9A-4 Digitalt - teams
25. aug 34 Oppvekst- og velferdsavdelinga Webinar om prøvefeltet høsten 2022 Digitalt - teams
30. aug 35 Statsforvaltaren i Nordland, Nordland fylkeskommune og Senter mot marin forsøpling Samling om marin forsøpling Thon hotell Nordlys, Bodø
30. aug 35 NAPHA FIT-webinar for ledere 30.august Digitalt
31. aug 35 Statsforvalteren i Nordland Besøk en grøntprodusent Nordland
september 2022
06. sep - 08. sep 36 Landbruks- og reindriftsavdelingen Studietur potet- og grønnsaksprodusenter Troms
13. sep 37 Oppvekst- og velferdsavdelinga Webinar - GSI høsten 2022 Digitalt - teams
13. sep - 19. sep 37 - 38 Statsforvalterens landbruks- og reindriftsavdeling i samarbeid med NLR Nord-Norge Feltkurs om drenering Leirfjord/Fauske/Sortland
14. sep - 15. sep 37 Statsforvalteren i Nordland LIS 1 - Akuttmedisin Bodø
15. sep 37 Oppvekst- og velferdsavdelinga GSI nybegynnerkurs Byporten, Bodø
16. sep 37 Statsforvalterens landbruks- og reindriftsavdeling Tilskudd ved produksjonssvikt Teams
20. sep - 22. sep 38 Landbruks - og reindriftsavdelingen Studietur om næringsutvikling Ringsaker kommune
20. sep - 18. okt 38 - 42 Vergemålsseksjonen Fagdager for faste verger 2022 Narvik, Mosjøen, Svolvær, Bodø
20. sep - 21. sep 38 Samarbeidsforum i Nordland Samling for kompetanseordningene Oppvekst Scandic Havet, Bodø
26. sep - 29. sep 39 Statsforvalterens landbruks- og reindriftsavdeling Kompetansesamlinger jordbruk Bodø/Mosjøen
29. sep - 30. sep 39 Statsforvalteren i Nordland Samling for kommuneoverleger og helse- og omsorgsledere i kommunene Scandic Havet, Bodø
oktober 2022
18. okt - 19. okt 42 Statsforvalteren Samling for erfaringskonsulenter fra psykisk helse og rus Bodø
18. okt - 19. okt 42 Statsforvalteren i Nordland LIS 1 - Offentlig helsearbeid Bodø
19. okt - 21. okt 42 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Videregående kurs i økonomisk rådgivning Digitalt - Nettmøte i Teams
25. okt - 26. okt 43 Statsforvalteren i Nordland, og Statsforvalteren i Troms og Finnmark Studietur fornybar energi Oslo/Viken/ Vestfold og Telemark
26. okt - 27. okt 43 Statsforvalteren i Nordland Høstkonferansen 2022 Scandic havet, Bodø
november 2022
03. nov 44 Oppvekst- og velferdsavdelinga Fagsamling barnehage og skole Scandic Narvik, Narvik
04. nov 44 Oppvekst- og velferdsavdelinga Fagsamling barnehage og skole Thon hotell Svolvær
07. nov - 11. nov 45 Statsforvalterne i Møre og Romsdal, Nordland, Oslo og Viken, og Vestland Inn på tunet-uka (uke 45) Webinar
09. nov 45 Oppvekst- og velferdsavderlinga Fagsamling barnehage og skole Scandic syv søstre, Sandnessjøen
10. nov 45 Oppvekst- og velferdsavdelinga Fagsamlinger for barnehage og skole Thon hotell, Brønnøy
15. nov - 16. nov 46 Statsforvalteren i Nordland Barnevernkonferansen 2022 Bodø
desember 2022
05. des - 07. des 49 Statsforvaltaren i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Videregåande kurs i økonomisk rådgivning Digitalt - Nettmøte i Teams
06. des 49 Oppvekst- og velferdsavdelinga Regional samling for kommuner i oppfølgingsordningen 2022 Radisson BLU, Bodø
Dato Arrangement
august 2022
09. aug Webinar - Nytt for barnehage- og skoleåret 22-23
11. aug Webinar - Trygt og godt skolemiljø - aktivitetsplikten § 9A-4
25. aug Webinar om prøvefeltet høsten 2022
30. aug Samling om marin forsøpling
30. aug FIT-webinar for ledere 30.august
31. aug Besøk en grøntprodusent
september 2022
06. sep - 08. sep Studietur potet- og grønnsaksprodusenter
13. sep Webinar - GSI høsten 2022
13. sep - 19. sep Feltkurs om drenering
14. sep - 15. sep LIS 1 - Akuttmedisin
15. sep GSI nybegynnerkurs
16. sep Tilskudd ved produksjonssvikt
20. sep - 22. sep Studietur om næringsutvikling
20. sep - 18. okt Fagdager for faste verger 2022
20. sep - 21. sep Samling for kompetanseordningene Oppvekst
26. sep - 29. sep Kompetansesamlinger jordbruk
29. sep - 30. sep Samling for kommuneoverleger og helse- og omsorgsledere i kommunene
oktober 2022
18. okt - 19. okt Samling for erfaringskonsulenter fra psykisk helse og rus
18. okt - 19. okt LIS 1 - Offentlig helsearbeid
19. okt - 21. okt Videregående kurs i økonomisk rådgivning
25. okt - 26. okt Studietur fornybar energi
26. okt - 27. okt Høstkonferansen 2022
november 2022
03. nov Fagsamling barnehage og skole
04. nov Fagsamling barnehage og skole
07. nov - 11. nov Inn på tunet-uka (uke 45)
09. nov Fagsamling barnehage og skole
10. nov Fagsamlinger for barnehage og skole
15. nov - 16. nov Barnevernkonferansen 2022
desember 2022
05. des - 07. des Videregåande kurs i økonomisk rådgivning
06. des Regional samling for kommuner i oppfølgingsordningen 2022