Historikk

Fylkesmannen, som fra 1. januar 2021 endret navn til Statsforvalteren, har en lang historie i den norske forvaltningen. I 1660, da det norsk-danske riket ble et eneveldig kongedømme, la kongen opp til at de tidligere len ble omgjort til fire stift- eller hovedamt og åtte “underliggende amt”.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

De fire hovedamtene var Akershus, Kristiansand, Bergen og Trondheim. Amtmannen måtte ha bopel i sitt amt, og førte også tilsyn med de “underliggende” amtene.

Amtsmennene styrte etter Kong Christian den Femtes Norske Lov av 15. april 1687, og instruks for amtmennene av 7. februar 1685. Etter loven skulle kongens “Stigtsbefalingsmand”s oppgave være å ha “flittig og alvorlig Agt og Indseende med, at Kongens Lov, Forordninger og Befaligner, saa vit deris Amps strekker sig, i alle Maader holdis og efterkommis, og intet derimod handlis eller tilladis”.

Norges løsrivelse fra Danmark i 1814 førte ikke til noen endringer i regional- eller lokal forvaltning i Norge. I 1894, under unionen med Sverige, ble det gjennomført en gjennomgripende omorganisering av det sivile embetsverk (lov av21. juli 1894 nr 5). Denne hadde lite å si for amtmennenes virksomhet. Heller ikke ved frigjøringen fra Sverige i 1905 ble distriktsforvaltningen i Norge endret.

Hovedoppgaver

Statsforvalteren (tidligere fylkesmannsembetene) har i alle år hatt tre hovedoppgaver:

 1. Være Kongens, regjeringas og Stortingets øverste representant i distriktene. Statsforvalteren skal være et mellomledd, formidlings og samordningsorgan mellom Konge, regjering og Storting på den ene siden og kommunene og befolkningen på den andre siden. Statsforvalteren skal også bringe signaler fra fylket til de sentrale myndighetene.
 2. Løse mer spesifiserte statlige oppgaver som blir lagt til Statsforvalteren av regjering/departementer eller Storting.
 3. Gi råd, veiledning og å føre tilsyn med kommunene.

Oversikt over statsforvaltere/fylkesmenn i Nordland

 • 2019 - dd Tom Cato Karlsen 
 • 2009 - 2018 Hill-Marta Solberg
 • 2007 – 2009 Ola Bjerkaas (fung.)
 • 1991 – 2007 Åshild Hauan
 • 1983 – 1991 Odd With
 • 1966 – 1983 Ole Aavatsmark
 • 1951 – 1966 Bue Fjermeros
 • 1940 – 1951 Karl Hess Larsen
 • 1922 – 1939 Olaf Amundsen
 • 1913 – 1921 Jonas Pedersen
 • 1908 – 1913 Anton Omholt
 • 1890 – 1908 Rasmus Theisen
 • 1878 – 1889 Otto Benjamin A. Aubert
 • 1867 – 1878 Claus Nieuwejaar Worsøe
 • 1858 – 1867 Carsten Smith
 • 1854 – 1858 Poul Peter Vilhelm Breder
 • 1848 – 1853 Niels Weyer Arveschoug
 • 1834 – 1847 Lars Bastian Stabell, ridder
 • 1829 – 1833 Adam Johan F. Poulsen, greve af Trampe
 • 1815 – 1828 Johan Ernst Berg
 • 1811 – 1815 Christen Elster

Kilde: "Fylkesmannsboka" av Rolf Normann Torgersen (utgitt av Administrasjonsdepartementet i 1995)

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.