Navn Stilling Avdeling Telefon
Aandahl-Sørgård, Gro Assisterende fylkeslege Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 16 93
Aaneby, Jorunn Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelinga 75 54 78 13
Aarstrand, Bjørnar Nasjonalparkforvalter Klima- og miljøavdelinga 75 54 78 19
Abrahamsen, Trond Berg Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 16 87
Ahnen, Nadia von Rådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 16 96
Amundsen, Marie Rådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 16
Andersen, Åsmund Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelinga 75 53 15 97
Andreassen, Kristin Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 16 41
Antonsen, Monica Seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 54 78 30
Arnesen, Charlotte Holmstad Rådgiver Klima- og miljøavdelinga 75 54 78 20
Arntsen, Eirik Seniorrådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 16 75
Austvik, Toril Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 43
Baltzersen, Håkon Rådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 16 77
Bang, Ingvill Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 23
Bech, Gry-Hege Rådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 16 85
Benson, Margrethe Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 62
Berg, Ann-Christin Seniorrådgiver Administrasjonsavdelinga 75 53 16 56
Berg, Gisle Underdirektør Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 16 37
Berntsen, Anita Røberg Seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 23
Birkestøl, Tanya Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 43
Borge, Markus Setså Rådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 93
Bredesen, Steffen Møllevold Rådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 21
Breivik, Finn André Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 05
Brenna, Ingunn Aronsen Seniorrådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 39
Bruaas, Sten Senioringeniør Klima- og miljøavdelinga 75 53 15 53
Brun-Jenssen, Christian Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 53 15 58
Bruun, Malin Rådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 33
Bugge, Marte Administrasjonsdirektør Administrasjonsavdelinga 75 53 16 62
Bygdnes, Marianne Pettersen Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 17
Bøifot, Synnøve Henriksen HR-Sjef Administrasjonsavdelinga 75 53 16 65
Domaas, Stein Tage Underdirektør Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 53 16 79
Dypfest, Terje Seniorrådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 92
Edvardsen, Linn Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 54 78 02
Eidissen, Gunn Tove Seniorkonsulent Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 44
Erikstad, Katrine Avdelingsdirektør Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 66
Fahle, Torgeir Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelinga 75 53 16 73
Farup, Arne Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 44
Flack, Janicke Toxen Seniorrådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 54 78 64
Forthun, Eli Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelinga 75 54 78 14
Furnes, Sissel Edvardsen Seniorrådgiver Administrasjonsavdelinga 75 53 16 60
Furumo, Caroline Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 54 78 07
Furunes, Mathilde Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 54 78 09
Gabrielsen, Stine Rådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 54 78 56
Grepp, Sita Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelinga
Gundersen, Randi Underdirektør Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 38
Gården, Trond Underdirektør Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 35
Hagen, Stine Seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 48
Halvorsen, Morten Nasjonalparkforvalter Møysalen Klima- og miljøavdelinga 75 53 16 07
Hansen, Marianne Kristine Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 54 79 85
Hansen, Renate Blomseth Førstekonsulent Administrasjonsavdelinga 75 53 16 66
Hanssen, Hanne Margot Karbøl Rådgiver Klima- og miljøavdelinga 75 53 15 54
Hasselberg, Kristin Seniorkonsulent Sosial- og vergemålsavdelinga 75 54 79 91
Haukland, Lars Utne Assisterende fylkeslege Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 16 84
Hellem, Åsa Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 83
Henriksen, Elisabeth Holm Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 54 79 88
Henriksen, Espen Olaf Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelinga 75 53 16 03
Hestem, Magne Rådgiver Klima- og miljøavdelinga 75 54 79 74
Hildonen, Lill Margrethe Seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 28
Hillestad, Stein-Petter Prosjektleder Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 52
Hovden, Torunn Slettemark Rådgiver Klima- og miljøavdelinga 75 53 15 49
Hovet, Solveig Johnsen Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 81
Husdal, Mia Underdirektør Klima- og miljøavdelinga 75 53 15 57
Høimyr, Thea Sofie Sandvik Rådgiver Administrasjonsavdelinga 75 53 15 75
Indsetviken, Emil Harjo Rådgiver Administrasjonsavdelinga 75 54 78 05
Ingvaldsen, Inge Sollund Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelinga 75 54 79 81
Isaksen, Tim Rådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 26
Iveland, Monica Andreassen Assisterende statsforvalter Embetsledelsen 75 54 78 27
Iversen, Guri Adelsten Utdanningsdirektør Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 16 31
Iversen, Marit Seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 54 78 60
Jarnæs, Hans Christian Underdirektør Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 82
Jensen, Ninni Seniorrådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 54 79 77
Jensen, Therese Vekter Administrasjonsavdelinga 75 54 78 61
Jenssen, Svein Rølvåg Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 04
Johannessen, Gunn Elisabeth Seniorrådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 88
Johannessen, Gunn Olsboe Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelinga 75 53 16 29
Johansen, Egil Kommunal- og beredskapsdirektør Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 19
Johansen, Kevin Rådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 86
Johnsplass, Nils-Are Underdirektør Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 54 78 16
Jordbru, Asgeir Fylkesberedskapssjef Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 54 78 63
Karlsen, Tom Cato Statsforvalter Embetsledelsen 75 53 16 99
Knutsen, Oddlaug Ellen Seksjonsleder Klima- og miljøavdelinga 75 53 15 55
Korsvik, Wigdis Kommunikasjonssjef Administrasjonsavdelinga 75 53 15 82
Kristiansen, Anita Seniorrådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 99
Kvalshaug, Ole-Jakob Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelinga 75 53 16 00
Kvavik, Grete Nytrøen Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 42
Lamo, Torhild Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelinga 75 54 78 11
Langdal, Therese Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 16 10
Langfjord, Heleen Seniorrådgiver Administrasjonsavdelinga 75 53 16 63
Larsen, Elisabeth Marie Fagdirektør Helse- og omsorgsavdelinga 75 54 78 58
Løkken, Eli Assisterende fylkeslege Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 12
Mentzoni, Kirsti Anita Seniorrådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 16 32
Mjaaseth, Ragnhild Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelinga 75 53 15 59
Moen, Elin Kristin Saksenvik Førstekonsulent Administrasjonsavdelinga 75 53 15 46
Moland, Trine Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelinga 75 53 15 50
Mortensen, Erlann Seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 09
Movik, Sissel Seniorrådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 80
Myreng, Monja Helen Jensen Rådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 16 76
Mæhlum, Vibeke Seniorrådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 16 35
Mørkved, Tom Seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 51
Nervold, Gunhild Garte Prosjektleder Administrasjonsavdelinga 75 53 15 64
Nesheim-Hauge, Elisabeth Rådgiver Klima- og miljøavdelinga 75 53 16 06
Nilsen, Marianne Frostad Seniorrådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 03
Nuven, Ole Martin Rådgiver Klima- og miljøavdelinga 75 53 15 95
Nygaard, Gunnar Fylkesskogmester Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 81
Nygård, Anita Seniorrådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 54 78 34
Nygård, Tilde Overingeniør Klima- og miljøavdelinga 75 53 15 66
Olaussen, Trude Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 54 79 78
Olsen, Anne Stemland Seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 21
Olsen, Arvid Seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 54 78 03
Olsen, Finn Bjørnar Driftsleder Administrasjonsavdelinga 75 53 15 77
Olsen, Lise Blix Rådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 50
Olsen, Marianne Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 18
Olsen, Ole-Kristian Rådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 84
Os, Vanja Ailin Seniorrådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 29
Osbak, Yngve Rådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 79
Paulsen, Jostein Tilrem Vekter Administrasjonsavdelinga 75 54 78 06
Pavall, Ing-Lill Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 53 16 46
Pedersen, Bodil Jeanette Student Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 65
Pedersen, Signe Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 53 16 42
Pettersen, Elisabeth Utstøl Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 45
Pettersen, Oskar Nyheim Rådgiver Klima- og miljøavdelinga 75 53 16 91
Rasmussen, Hege Senioringeniør Klima- og miljøavdelinga 75 53 15 56
Reiss, Katrin Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelinga 75 53 16 95
Roaldsen, Ingrid Helen Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 46
Rova, Johan Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelinga 75 53 16 83
Råheim, Sveinung Underdirektør Klima- og miljøavdelinga 75 53 16 89
Sande, Tor Underdirektør Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 20
Saunders, Marius Rådgiver Klima- og miljøavdelinga 75 53 15 62
Schjelderup, Sidsel Seniorrådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 94
Simonsen, Karin Rådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 22
Sjø, Regie Seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 54 78 51
Sjåfjell, Morten Seniorrådgiver Administrasjonsavdelinga 75 54 78 01
Skille, Nina Seniorrådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 16 34
Skjerve, Gunn Randi Underdirektør Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 90
Skoglund, Synne Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 16 36
Skogstad, Ole Christian Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelinga 75 53 15 98
Skogstad, Øyvind Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelinga 75 53 15 68
Sletteng, Lill Katrin Seniorkonsulent Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 53 16 45
Slettvoll, Marie Seniorkonsulent Administrasjonsavdelinga 75 53 15 73
Sollihaug, Agnete Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 16 94
Solvær, Line Lorentzen Rådgvier Helse- og omsorgsavdelinga 75 54 78 98
Stabbforsmo, Inger Seniorkonsulent Sosial- og vergemålsavdelinga 75 54 79 93
Stabell, Jorunn Simarud Assisterende fylkeslege Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 09
Stien, Magnus Rådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 49
Storjord, Linda Karin Seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 39
Stuen, Svein Einar Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelinga 75 53 15 52
Sund, Geir Einar Fylkesskogmester Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 85
Sund, Kjersti Rådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 25
Sundnes, Morten Juul Fylkeslege Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 32
Svendsen, Susanne Skogvoll Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 34
Sæter, Lars Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelinga 75 53 15 51
Søreng, Mathilde Rådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 20
Sørensen, Torfinn Fylkesmiljøvernsjef Klima- og miljøavdelinga 75 53 16 88
Tangen, Julie Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 16
Tjeldnes, Anne Kathrine Rådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 11
Totland, Magne Underdirektør Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 59
Trager, Hanne-Sofie Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 22
Troli, Merete Sosial- og vergemålsdirektør Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 47
Trones, Finn Asbjørn Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 07
Turtum, Marte Rådgiver Klima- og miljøavdelinga 75 54 78 92
Tymi, Lise Seniorrådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 31
Utsi, Anne Isabelle Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 55
Vatne, Tore Seksjonsleder Klima- og miljøavdelinga 75 53 15 48
Vevik, Kristine Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelinga 75 54 78 15
Westergaard, Gunhild Seniorrådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 54 78 49
Wika, Jannike Elise Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelinga 75 54 79 84
Wuttudal, Jakob Underdirektør Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 33
Østensen, Tino Andre Seniorrådgiver Administrasjonsavdelinga 75 53 15 72
Øvervatn, Jostein Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 41