Vergemål

Oppdatert 30.04.2024

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vanlig vergemål er frivillig, og du bestemmer selv om du vil ha verge eller ikke.

Statsforvalteren er førsteinstans på vergemålsområdet. Det vil si at det er Statsforvalteren du skal kontakte hvis du, eller noen som står deg nær, trenger verge. 

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Statsforvalteren. Statsforvalteren kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Statsforvalteren.  

Vil du bli verge?

Det er ulike typer verger:

  • Du kan bli oppnevnt som verge til barn uten foreldre, eller hvor foreldrene av ulike grunner ikke kan ivareta hele eller deler av vergeansvaret
  • Du kan bli oppnevnt som verge for voksne
    • hvis du er forelder til voksne barn
    • hvis du er søsken besteforelder, onkel, tante eller en annen person i storfamilien eller i bekjentskapskretsen. I tillegg kan du også være verge som nabo, venn eller hvis du bare har et ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
    • hvis du velger å stille opp som verge som en del av ditt arbeid eller bare fordi du har et ønske om å være til nytte (fast verge/profesjonell)
  • Du er verge som forelder til egne barn under 18 år. Verge er den eller de som har foreldreansvaret.

Hva som kreves av deg for at du skal kunne oppnevnes til verge, kommer an på oppdraget. Statsforvalteren avgjør hvem som skal være verge, og hovedregelen er at valget tas i samråd med personen som skal ha verge. Som regel legger vi vekt på at du håndterer utfordringer, har kjennskap til regelverket og offentlige instanser, er flink til å formulere deg, har orden i egen økonomi og liker å gjøre noe for andre. Du må også ha god vandel, og verger må legge frem politiattest. Statsforvalteren sørger for nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på en forsvarlig måte.

Du kan søke om å bli verge eller representant for enslig mindreårig asylsøker ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet. Søknaden blir behandlet hos Statsforvalteren der du søker oppdrag. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 05.07.2023

Kronikk: Fra overformynderi til selvbestemmelse

I disse dager er det 10 år siden den nye vergemålsloven trådte i kraft. Samtidig ble de kommunale overformynderiene avviklet, og oppgavene overført til Statsforvalterne. Det er tid for et tilbakeblikk.


Publisert 01.11.2022

Statsforvalteren gjennomfører nå informasjonsmøter for verger

Statsforvalteren er nå i gang med regionale møter for verger. Først ut er den nordlige delen av fylket med Bodø, Lofoten, Ofoten og Vesterålen. Her er så langt er 1100 verger invitert til informasjonsmøter.


Publisert 09.09.2022

Saksbehandlingstid på vergemålsseksjonen

Vergemålsseksjonen prioriterer sakene etter de føringer vi har fra våre overordnede instanser. Det som avgjør hvor lang tid det tar å behandle sakstypen avhenger blant annet av totalt antall saker og hvilke andre oppgaver vi har, herunder å besvare publikum. 


Publisert 03.03.2022

Innlevering av regnskap for verger

Du må levere regnskap for dine vergemål hvert år og sluttregnskap når vergemålet avsluttes. Fristen for årsregnskap er 30. april hvert år. Opphører vergemålet skal sluttregnskap leveres så raskt som mulig.


Publisert 17.01.2022

Nye telefontider for vergemål

Nå kan du kun ringe våre saksbehandlere mellom klokken 12 og 14, men vi øker samtidig antall personer som svarer på telefon.


Publisert 06.12.2021

Vergemål endrer telefontidene ut året

Vergemålsseksjonen endrer telefontidene midlertidig for å holde saksbehandlingstiden nede.


Publisert 07.07.2021

Jeg er verge og ønsker å hente ut koronapass for den jeg er verge for – hva skal jeg gjøre?

Mange vergehavere har ikke BankID, og dersom de har slik ID, er denne personlig, og en verge kan ikke bruke BankID som tilhører en annen.


Publisert 03.03.2021 av Wigdis Korsvik

Vil styrke oppfølgning og opplæring av vergene

Høsten 2020 ble det gjennomført en brukerundersøkelse for verger i alle landets fylker. Vergemålseksjonen hos Statsforvalteren i Nordland har gått igjennom resultatene og sett på forbedringspunkter.


Publisert 24.02.2021

Slik går du fram for å søke om vergemål

Hvis du er i familie med eller kjenner noen som ikke kan ivareta sin økonomi eller andre rettigheter på grunn av sykdom, kan du hjelpe med å søke om verge. 


Publisert 01.02.2021

Vaksinering mot Covid-19 av ikke samtykkekompetente personer

Vergens rolle er ikke å gi samtykke til vaksinering på vegne av vergehaveren. 


Film om hva det betyr å ha verge

Kontaktinformasjon

Telefontid:
Mandag til fredag kl. 12-14

Telefon:
75 53 15 06

Sikker melding:
Dette er en trygg kommunikasjonskanal hvor du kan sende inn sensitiv informasjon til vergemål via Altinn: Sikker melding (vergemål)

E-post:
For generelle forespørsler kan du bruke e-postadressen vår. Du bør likevel ikke sende sensitiv informasjon via e-post: sfnopost@statsforvalteren.no

Postadresse: 
Postboks 1405
8002 Bodø

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens vei 11, Bodø

Besøkstider:
Kl. 09:00 - 15:00

Kurs og konferanser

3. april - 4. april

Fagsamling for kontaktpersoner i nettverk for forebygging av vold, overgrep, krenkelser og omsorgssvikt for barn og unge i kommunene

RVTS Nord, Sametinget, Statsforvalteren i Nordland og Statsforvalteren i Troms og Finnmark inviterer deg som er kontaktperson for forebygging av vold, krenkelse, overgrep og omsorgssvikt mot barn og unge i din kommune til fagsamling i Tromsø 3.-4.april.

23. april - 24. april

Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving

Vi har opna for påmelding. Viss tidspunktet for dette kurset ikkje passar, kan du delta på tilsvarande kurs 13.-14. februar.

3. mai 09:00 - 10:30

Nettseminar om garanti depositum og lån til depositum

Statsforvalteren i Nordland inviterer ansatte i NAV til nettseminar om bruk av garanti for depositum ved leie av bolig, og innkreving etter at garantien er innfridd. Vi vil også komme inn på bruk av bidrag eller lån til depositum.

7. mai - 23. mai

Nettseminar for verger

Som tidligere år arrangerer Statsforvalteren i Nordland også denne våren nettseminar for verger. Først ut er temaet "Regnskap for 2023 og digital innsending".

22. mai 12:00 - 15:00

Ekspertkurs i økonomisk rådgivning

Tidspunktet for årets første ekspertkurs er klart. Denne gangen er det planlagte temaet bolig - tvangssalg og medhjelper.

30. mai 12:00 - 15:00

Nettverk for veiledere i Kvalifiseringsprogram

Statsforvalteren i Nordland inviterer til digital nettverkssamling for veiledere i Kvalifiseringsprogram torsdag 30. mai 2024. 

7. juni 09:00 - 11:00

Spørretime om integreringsloven

Statsforvalteren inviterer til spørretime om integreringsloven.

12. juni - 13. juni

Nettverkssamling for ACT, FACT og FACT-ung team

Nettverkssamling for ACT, FACT og FACT-ung team i Nordland, Troms og Finnmark blir arrangert 12.-13. juni i Tromsø