Kommunal fornying

Oppdatert 08.04.2024

Norge har en offentlig sektor som sikrer velferd, omsorg, helse og utdanning, og som skal gi alle innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse. Fornying av offentlig sektor skal ha som mål å oppnå mer velferd og mindre administrasjon, mer lokal frihet og mindre detaljstyring.

Statsforvalteren skal stimulere til lokal omstilling og fornying i kommunesektoren. Dette arbeidet må ses i sammenheng med arbeidet knyttet til veiledning, samordning og tildeling av skjønnsmidler.

Prosjektskjønn er en integrert søknads- og rapporteringsportal som brukes av kommuner, ansatte hos Statsforvalteren og Kommunal- og distriktsdepartementet. Løsningen forenkler håndteringen av søknader og rapportering på bruk av skjønnsmidler til fornying og innovasjon i offentlig sektor. 

Publikum og media har tilgang til et nettsted som gir innsyn i tildelte midler, omtale av prosjekt og innsendte rapporter

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 23.02.2024

Snart skal opp mot 40 millioner kroner fordeles til prosjekter i Nordland

Statsforvalteren fordeler hvert år penger til kommunale utviklingsprosjekter. Fristen for å søke om prosjektskjønnsmidler er 28. februar.


Publisert 04.01.2024

Skjønnsmidler for Nordland 2024

Statsforvalteren i Nordland fordeler skjønnsmidler til kommunene i fylket. For 2024 har Nordland fått tildelt i overkant av 70 millioner kroner til fordeling.


Publisert 16.08.2022

Frist for søknad om skjønnsmidler er 26. august

Vi minner om frist for søknad om skjønnsmidler til drift, ekstraordinære hendelser og krisepott som er 26. august 2022. 


Publisert 16.05.2022 av Wigdis Korsvik

40 millioner kroner til prosjekter i Nordland

Statsforvalteren tildeler 40 millioner kroner til ulike prosjekter i Nordland. Pengene skal bidra til mer jobbing med fornyelse, innovasjon og nye løsninger i virksomhetene og kommunene.