Kommunal styring

Oppdatert 11.07.2022

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

14.09.2022

Renteutviklingen kan gi trangere kår for nordlandskommuner

2021 var et økonomisk godt år for flere av nordlandskommunene. Forklaringen er uvanlig høy skatteinngang i kombinasjon med utbetalinger fra Havbruksfondet og kraftinntekter.


09.08.2022

To nordlandskommuner ut av ROBEK-lista

De to kommunene Saltdal og Nesna er strøket fra ROBEK-lista. Det melder Kommunal- og distriktsdepartementet.


13.06.2022

Starter unikt utviklingsprosjekt i Moskenes

Moskenes kommune har bedt Statsforvalteren i Nordland om bistand til et omfattende utviklings- og endringsprosjekt. Målet er å skape en sunn og bærekraftig økonomi til beste for innbyggerne i kommunen.


12.05.2022

Revidert nasjonalbudsjett 2022 og kommuneproposisjonen 2023

Regjeringen la 12. mai frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022 og kommuneproposisjonen for 2023.


16.02.2022

Økonomiforum i Nordland

Statsforvalteren i Nordland, KS og NKK Nordland inviterer til Økonomiforum i Nordland.


09.02.2022

Saltdal kommune inn i ROBEK

Saltdal kommune er meldt inn i ROBEK-registeret. Årsaken er svak økonomi som har gitt kommunen et merforbruk de siste årene.


26.01.2022

Prosjektskjønnsmidler 2022

Prosjektskjønnsmidlene skal bidra til nye løsninger, fornying og innovasjon. Det kan søkes om tilskudd til prosjekter som styrker kommunen som tjenesteprodusent, myndighetsorgan, lokaldemokratisk arena eller som samfunnsutvikler


30.11.2021

Nordland på ROBEK-toppen

Seks av 41 kommuner i Nordland er oppført i ROBEK-registeret. Det er mange årsaker til at en kommune havner på denne lista. Først og fremst skyldes det økonomisk ubalanse.


15.11.2021

Lansering av ny nasjonal tilsynskalender

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram, åpnet den direktesendte lanseringa onsdag 17. november.


13.10.2021

Fritidsboliger må tilbakeføres til naust i Skivika havn

Statsforvalteren i Nordland har stadfestet Bodø kommunes pålegg om retting av ulovlig utførte bruksendringer på fire naust i Skivika småbåthavn. Dette betyr at nausteierne ikke lenger kan benytte naustene som fritidsboliger.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel