Kommunal styring

Oppdatert 02.01.2023

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

10.03.2023

Boligsosiale løsninger krever lagspill

Å ha et trygt sted å bo er viktig. Men, mange personer og familier i Nordland har en vanskelig boligsituasjon. Vårt tverrfaglige team jobber for å sikre bedre samhandling mellom boliger og tjenester til vanskeligstilte. 


13.01.2023

Setter av millioner til samarbeid mellom kommuner

Statsforvalteren skal bruke inntil 40 millioner kroner av sine skjønnsmidler for å utrede og etablere flere interkommunale samarbeid i Nordland i år.


05.01.2023

Oppvekstkonferansen

Annenhvert år arrangerer Statsforvalteren Oppvekstkonferansen. I 2024 vil den bli arrangert 30.-31. januar i Bodø. Hold av datoene. Program og mer informasjon kommer. 


04.01.2023

Nå kan du melde deg på Nordlandskonferansen

Beredskap, ung inkludering og samfunnsutvikling i det grønne skiftet er noen av temaene som løftes fram under Nordlandskonferansen i Bodø 8. og 9. februar 2023.


20.12.2022

Tilsynsplan for 2023 på høring hos kommunene

Vi har bedt kommunene om å vurdere omfanget av tilsynsaktivitetene i egen kommune, som er registrert i Tilsynskalenderen for 2023. Kommunene er bedt om å sende inn eventuelle forslag til endringer innen 12. januar 2023.


19.12.2022

Tilsynsforum 6. desember 2022

Hovedsakene i det digitale møtet var gjennomføring av tilsyn og forvaltningsrevisjoner, samt planer for 2023.


29.11.2022

Endelig, ny plankonferanse i Bodø

«Livskvalitet i det grønne skiftet» var hovedtema da 190 deltakere fra kommunene i Nordland var samlet på plankonferanse 23. og 24. november i Bodø.


14.09.2022

Renteutviklingen kan gi trangere kår for nordlandskommuner

2021 var et økonomisk godt år for flere av nordlandskommunene. Forklaringen er uvanlig høy skatteinngang i kombinasjon med utbetalinger fra Havbruksfondet og kraftinntekter.


09.08.2022

To nordlandskommuner ut av ROBEK-lista

De to kommunene Saltdal og Nesna er strøket fra ROBEK-lista. Det melder Kommunal- og distriktsdepartementet.


13.06.2022

Starter unikt utviklingsprosjekt i Moskenes

Moskenes kommune har bedt Statsforvalteren i Nordland om bistand til et omfattende utviklings- og endringsprosjekt. Målet er å skape en sunn og bærekraftig økonomi til beste for innbyggerne i kommunen.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel