Her finner du informasjon om tilskuddsordninger der Statsforvalteren har en rolle.

Informasjon om tilskuddsordninger kan sorteres på tema og årstall ved hjelp av boksene under.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
08. okt Stimuleringsmidler barneverntjenester 2021 Kommunale læringsnettverk - barnevern
18. okt Tilskudd til kommunalt rusarbeid Personer eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
Løpende Tidligpensjon for reindriftsutøvere Leder av siiddandel og ektefelle/samboer
Løpende Tidligpensjon til jordbrukere Innehavere av landbruksforetak og ektefeller/samboere
01. feb Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet Avløserlag/landbrukstjenester
Søknadsfrist Tittel
08. okt Stimuleringsmidler barneverntjenester 2021
18. okt Tilskudd til kommunalt rusarbeid
Løpende Tidligpensjon for reindriftsutøvere
Løpende Tidligpensjon til jordbrukere
01. feb Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet