Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Her finner du informasjon om tilskuddsordninger der Statsforvalteren har en rolle.

Informasjon om tilskuddsordninger kan sorteres på tema og årstall ved hjelp av boksene under.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
12. mar Tilskudd til "Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov" Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
12. mar Tilskudd til "Tilbud til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte behov" Barn og unge
12. mar Ekstra bevilgning: Tiltak for å avdempe konsekvensene av smittevernstiltak for barn og unge Barn og unge som opplever negative konsekvenser på grunn av Covid-19
15. mar Klima- og miljøprogrammet Kommuner, organisasjoner, institusjoner
15. mar Søk penger til å utvikle arktisk landbruk Næringsaktører, forvaltning, forsknings- og kunnskapsmiljøer og organisasjoner
18. mar Tilskudd til svømming i barnehage 2021 Barn i barnehage i alderen 4-6 år
31. mar Tiltakspakke sårbare eldre 2021 Kommuner, frivillige organisasjoner, fylkeskommunen, interkommunale virksomheter mv.
01. apr Søknad om timer til opplæring samisk Skoleeiere
30. jun Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden
Søknadsfrist Tittel
12. mar Tilskudd til "Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov"
12. mar Tilskudd til "Tilbud til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte behov"
12. mar Ekstra bevilgning: Tiltak for å avdempe konsekvensene av smittevernstiltak for barn og unge
15. mar Klima- og miljøprogrammet
15. mar Søk penger til å utvikle arktisk landbruk
18. mar Tilskudd til svømming i barnehage 2021
31. mar Tiltakspakke sårbare eldre 2021
01. apr Søknad om timer til opplæring samisk
30. jun Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus