Her finner du informasjon om tilskuddsordninger der Statsforvalteren har en rolle.

Informasjon om tilskuddsordninger kan sorteres på tema og årstall ved hjelp av boksene under.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. okt Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Jordbruksforetak som driver med husdyr- og/eller planteproduksjon.
15. okt Regionalt miljøtilskudd i jordbruket Landbruksforetak, beitelag
Søknadsfrist Tittel
15. okt Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
15. okt Regionalt miljøtilskudd i jordbruket