Her finner du informasjon om tilskuddsordninger der Statsforvalteren har en rolle.

Informasjon om tilskuddsordninger kan sorteres på tema og årstall ved hjelp av boksene under.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. sep Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2022 Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
01. okt Stimuleringsmidler barneverntjenester 2022 Kommunale læringsnettverk - barnevern
Søknadsfrist Tittel
15. sep Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2022
01. okt Stimuleringsmidler barneverntjenester 2022