Her finner du informasjon om tilskuddsordninger der Statsforvalteren har en rolle.

Informasjon om tilskuddsordninger kan sorteres på tema og årstall ved hjelp av boksene under.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. feb Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet Avløserlag/landbrukstjenester
01. feb Tilskudd til kommunale veterinærtjenester Kommuner og veterinærvaktdistrikter
01. apr Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden
Søknadsfrist Tittel
01. feb Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet
01. feb Tilskudd til kommunale veterinærtjenester
01. apr Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus