Her finner du informasjon om tilskuddsordninger der Statsforvalteren har en rolle.

Informasjon om tilskuddsordninger kan sorteres på tema og årstall ved hjelp av boksene under.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
31. mai Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag Siidaandeler og tamreinlag
30. jun Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden
15. jul Tilskudd til reinbeitedistrikt og tamreinlag reinbeitedistrikt og tamreinlag
Søknadsfrist Tittel
31. mai Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag
30. jun Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus
15. jul Tilskudd til reinbeitedistrikt og tamreinlag