Her finner du informasjon om tilskuddsordninger der Statsforvalteren har en rolle.

Informasjon om tilskuddsordninger kan sorteres på tema og årstall ved hjelp av boksene under.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
31. mar Tilbud til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester Voksne med alvorlig psykisk helse- og/eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig voldsproblematikk, med langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
31. mar Tilbud til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for sammensatte tjenester Målgruppen er barn og unge med psykiske problemer og/eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for forebygging, utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.
01. mai Stimuleringsmidler barnevernstjenester 2023 Kommunale læringsnettverk - barnevern
15. mai Midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2023 minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen
31. mai Tilskudd til siidaandeler og reinlag Siidaandeler
15. jul Tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag Reinbeitedistrikter
Søknadsfrist Tittel
31. mar Tilbud til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester
31. mar Tilbud til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for sammensatte tjenester
01. mai Stimuleringsmidler barnevernstjenester 2023
15. mai Midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2023
31. mai Tilskudd til siidaandeler og reinlag
15. jul Tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag