Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Her finner du informasjon om tilskuddsordninger der Statsforvalteren har en rolle.

Informasjon om tilskuddsordninger kan sorteres på tema og årstall ved hjelp av boksene under.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenester i NAV-kontoret - 2021 Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon
10. feb Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2021 Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
25. feb Tilskudd til kommunale veterinærtjenester Kommuner og veterinærvaktdistrikter
01. mar Velferdteknologiske løsninger - fra prosjekt til drift Kommuner
15. mar Søknad om timer til opplæring samisk Skoleeiere
15. mar Søk penger til å utvikle arktisk landbruk Næringsaktører, forvaltning, forsknings- og kunnskapsmiljøer og organisasjoner
Søknadsfrist Tittel
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenester i NAV-kontoret - 2021
10. feb Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2021
25. feb Tilskudd til kommunale veterinærtjenester
01. mar Velferdteknologiske løsninger - fra prosjekt til drift
15. mar Søknad om timer til opplæring samisk
15. mar Søk penger til å utvikle arktisk landbruk