Her finner du informasjon om tilskuddsordninger der Statsforvalteren har en rolle.

Informasjon om tilskuddsordninger kan sorteres på tema og årstall ved hjelp av boksene under.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
Løpande Tidligpensjon for reindriftsutøvere Leder av siiddandel og ektefelle/samboer
Løpande Tidligpensjon til jordbrukere Innehavere av landbruksforetak og ektefeller/samboere
01. feb Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet Avløserlag/landbrukstjenester
Søknadsfrist Tittel
Løpande Tidligpensjon for reindriftsutøvere
Løpande Tidligpensjon til jordbrukere
01. feb Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet