Her finner du informasjon om tilskuddsordninger der Statsforvalteren har en rolle. Informasjon om tilskuddsordninger kan sorteres på tema og årstall ved hjelp av boksene under.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
Sjå hovudtekst Skjønnsmidler for Nordland 2024 Kommunene
01. mar Kommunalt rusarbeid Personer som er i risiko for å utvikle, eller som har rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
Søknadsfrist Tittel
Sjå hovudtekst Skjønnsmidler for Nordland 2024
01. mar Kommunalt rusarbeid