Her finner du informasjon om tilskuddsordninger der Statsforvalteren har en rolle.

Informasjon om tilskuddsordninger kan sorteres på tema og årstall ved hjelp av boksene under.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
28. feb Setter av millioner til samarbeid mellom kommuner Kommunene
01. mar Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd 2023 Målgruppen er ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f.eks NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler). Den endelige målgruppen er brukere av den kommunale helse- og omsorgstjenesten og deres pårørende.
05. mar Kommunalt rusarbeid Personer og grupper med rusmiddelrelaterte problemer og pårørende
Søknadsfrist Tittel
28. feb Setter av millioner til samarbeid mellom kommuner
01. mar Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd 2023
05. mar Kommunalt rusarbeid