På denne siden legges det ut informasjon om forskrifter, planer og annet som Statsforvalteren har ute til høring. Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening. Slik skal de også kunne føre kontroll med hva forvaltningen gjør og hvordan den utfører sine oppgaver.

Saker sendes på høring fordi

  • det er en demokratisk rett for alle å få bli hørt.
  • berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
  • saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes.
  • deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.

Saker på høring fra Statsforvalteren i Nordland nå

Nedenfor kan du sortere høringene etter fagområde.

Frist Uke Høring
juni 2022
30. jun 26 Søknad om unntak fra krav til rensing av prosessavløpsvann - Røst sjømat AS
30. jun 26 Søknad om unntak fra krav til rensing av prosessavløpsvann - John Greger AS
juli 2022
06. jul 27 Høring av søknad om utfylling i sjø - Kåringen næringspark - Lødingen kommune
06. jul 27 Høring av søknad om utfylling i sjø - Jentoft AS - Napp - Flakstad kommune
11. jul 28 Høring av søknad om mudring av Valrenna - Lurøy kommune
15. jul 28 Høring av søknad om utslippstillatelse for biogassanlegg på Slyngjemyra - Sømna biogass
17. jul 28 Høring av søknad om tillatelse til utfylling i sjø ved Holm fergeleie i Bindal kommune
august 2022
07. aug 31 Høring av søknad om utfylling i sjø ved Klubban i Rødøy kommune
19. aug 33 Søknad om unntak fra krav til rensing av prosessavløpsvann - AS Glea
19. aug 33 Søknad om unntak fra krav til rensing av prosessavløpsvann - Gunnar Klo AS avd. Stø
Frist Høring
juni 2022
30. jun Søknad om unntak fra krav til rensing av prosessavløpsvann - Røst sjømat AS
30. jun Søknad om unntak fra krav til rensing av prosessavløpsvann - John Greger AS
juli 2022
06. jul Høring av søknad om utfylling i sjø - Kåringen næringspark - Lødingen kommune
06. jul Høring av søknad om utfylling i sjø - Jentoft AS - Napp - Flakstad kommune
11. jul Høring av søknad om mudring av Valrenna - Lurøy kommune
15. jul Høring av søknad om utslippstillatelse for biogassanlegg på Slyngjemyra - Sømna biogass
17. jul Høring av søknad om tillatelse til utfylling i sjø ved Holm fergeleie i Bindal kommune
august 2022
07. aug Høring av søknad om utfylling i sjø ved Klubban i Rødøy kommune
19. aug Søknad om unntak fra krav til rensing av prosessavløpsvann - AS Glea
19. aug Søknad om unntak fra krav til rensing av prosessavløpsvann - Gunnar Klo AS avd. Stø