Meld fra om kritikkverdig forhold

Oppdatert 22.03.2022

En arbeidstaker som får kjennskap til et mulig kritikkverdig forhold på sin arbeidsplass, har rett til å varsle offentlige myndigheter om dette. Dette kalles ekstern varsling.

Statsforvalteren behandler varsler om brudd på lover og regler innenfor de saksområdene vi har ansvar for, men vi har også plikt til å ta imot varsel når en arbeidstaker eller noen som har tilknytning til arbeidsplassen melder fra om brudd på interne retningslinjer eller brudd på etiske normer i virksomheten. Dersom varselet er utenfor vårt myndighetsområde, gir vi råd om hva varsleren bør gjøre. Om mulig henviser vi varsleren til rett myndighet.

Statsforvalteren forvalter regelverk innenfor disse områdene:

 • helse, omsorg og sosialtjenester
 • landbruk og mat
 • samfunnssikkerhet og beredskap
 • barnevern
 • vergemål
 • kommunal styring
 • barnehage og opplæring
 • miljø og klima
 • andre forhold som gjelder folk og samfunn

Du som varsler må være i god tro på at det faktisk foreligger et kritikkverdig forhold, og et varsel kan ikke bygge på grunnløse påstander. Å varsle er noe annet enn å klage på utfallet av en sak.

Ulike måter å varsle på

Ansatte er ofte de første som oppdager eller får mistanke om lovbrudd eller andre kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. For samfunnet og for arbeidslivet er det viktig å avdekke kritikkverdige forhold.

 • Ved intern varsling sier arbeidstakeren ifra til noen internt i virksomheten. Dette kan være til egen leder eller gjennom et internt varslingssystem.
 • Ved ekstern varsling sier en arbeidstaker ifra til noen utenfor virksomheten som har mulighet til å rette på forholdet, for eksempel til en offentlig myndighet.
 • Etter endringer i arbeidsmiljøloven gjeldende fra 1. januar 2020, gjelder reglene om varsling langt flere enn vanlige arbeidstakere. Reglene om ekstern varsling gjelder nå også elever, vernepliktige, sivile tjenestepliktige, pasienter i helse- og attføringsinstitusjoner, personer som er utplassert i arbeidslivet og personer som deltar i arbeidsmarkedstiltak. Felles for disse gruppene er at de har tilknytning til arbeidsplassen.

Taushetsplikt

Statsforvalteren har taushetsplikt når du sender et varsel til oss. Vi har plikt til å hindre at andre får kjennskap til navnet ditt eller andre identifiserende opplysninger. Du kan også velge å være anonym når du sender et varsel til oss, men da kan det være vanskeligere for oss å følge opp varselet.

Bruk gjerne skjemaet nedenfor for å sende et varsel til oss. Spørsmålene vi stiller i skjemaet, gjør det enklere for oss å behandle varselet ditt på best mulig måte. 

Lenke til digitalt skjema - Varsel til Statsforvalteren

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.