Næringsutvikling

Oppdatert 02.01.2023

Statsforvalteren skal legge til rette for næringsutvikling og innovasjon, i samarbeid med andre regionale og lokale aktører. Regionale og lokale fortrinn og muligheter skal tas vare på og utvikles slik at vi sikrer det økonomiske grunnlaget for framtiden. Statsforvalteren skal også bidra til å skape et godt samspill mellom landbruket og andre sektorer.

Samarbeid om fylkesplaner, næringsplaner, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplaner, utvikling av matproduksjonen og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvalteren har en pådriverrolle knyttet til Innovasjon Norges utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske virkemidler innen områdene vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Norge forvalter bedriftsrettede midler til investering og bedriftsutvikling (IBU-midler). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltningen av midler til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving på landbruks- og matområdet.

Vis mer

Både Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Nordland, har sentrale roller og oppgaver i gjennomføringen av landbruks- og matpolitikken. Fra 1. januar 2020 forvaltes regionale tilskuddsmidler for landbruket av Nordland fylkeskommune. 

Nyheter

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 15.12.2023

Bedrifter fra Nordland skal representere Nord-Norge i Berlin

I januar 2024 går den årlige internasjonale mat- og reiselivsmessen Grüne Woche (IGW) i Berlin av stabelen. Denne gangen er det mat- og drikkeprodusenter og reiselivsbedrifter fra Nord-Norge og Trøndelag som skal representere Norge. Den norske standen vil i år rette spesiell oppmerksomhet på samisk mat og reiseliv. 


Publisert 24.11.2023

6-retters meny fra Arktisk Matgledekorps i desember

Mandag, onsdag og fredag i de to første ukene i desember blir det en serie med gratis nettseminarer med Arktisk Matgledekorps. Hver av de seks dagene blir det «servert» interessante tema til alle som er involvert i tillaging og servering av mat til eldre. Bli med fra kl 1100- 1200 første uke, og fra kl 1300- 1400 andre uke og få nyttige innlegg fra våre flinke fagpersoner i Arktisk Matgledekorps. 


Publisert 23.11.2023

Møteplasser i landbruket

Hjelp oss å lage gode møteplasser for gårdbrukere i Nordland. Vi har prosjektmidler i 2024 som skal brukes til næringsutvikling i det tradisjonelle landbruket.


Publisert 27.04.2023

Tilskudd til bærekraftig verdiskaping og matproduksjon i Nord-Norge

Troms og Finnmark fylkeskommune har lyst ut midler med søknadsfrist 8. mai.


Publisert 21.10.2022

Statsråden har besøkt Nordland

Denne uka har Nordland hatt gleden av å være vertsskap for av Landbruks- og matminister Sandra Borch. Over to dager fikk statsråden besøke Lofoten og Vesterålen og se bredden i jord-og skogbruket i regionen. 


Publisert 04.10.2022

Fagskoleutdanningen Bærekraftige matopplevelser er nominert til Matprisen 2022

Matprisen løfter frem og hedrer bønder, kokker og mennesker som bryr seg om bærekraftige måltider. Vi gratulerer Nordland Fagskoles utdanning Bærekraftige matopplevelser som er nominert i kategorien årets formidler 2022. 


Publisert 25.05.2022

Studietur Island 17.-21.oktober

For deg som er i oppstartsfasen med å etablere tilleggsnæring på gården din basert på grønnsaksproduksjon som opplevelse, hest for turister, gårdscafe/restaurant, videreforedling av melk, videreforedling av skinn/ull fra sau og geit, gårdsbutikk med mer. 

Oppdatert info: Studieturen er fulltegnet.


Publisert 04.04.2022

Bodø er Nord-Norges første by på nasjonalt nettsted for urbant landbruk

Nå skal Bodø bidra med inspirasjon og kunnskap om landbruk i bynære strøk til hele landet.


Publisert 17.12.2021

Eggum-Unstad-Uttakleiv-Haukland-Vik blir nytt Utvalgt kulturlandskap i jordbruket (UKL)

Området i Vestvågøy får status som Utvalgt kulturlandskap fra 2023. Dette er ett av fem nye områder som er valgt ut. I 2023 vil det da være til sammen 51 UKL-områder i Norge og fem i Nordland. 


Publisert 06.12.2021

Velg melk Nordland

Dette er et satsingsprosjekt som skal bidra til å utvikle små og mellomstore melkebruk til framtidsretta driftsenheter.