Næringsutvikling

Oppdatert 02.01.2023

Statsforvaltaren skal leggje til rette for næringsutvikling og innovasjon i samarbeid med andre regionale og lokale aktørar. Regionale og lokale fortrinn og moglegheiter skal vernast og utviklast, slik at vi sikrar det økonomiske grunnlaget for framtida. Statsforvaltaren skal også medverke til å skape eit godt samspel mellom landbruket og andre sektorar. 

Samarbeid om fylkesplanar, næringsplanar, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplanar, utvikling av matproduksjonen, skogbruksplanar og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvaltaren har ei pådrivarrolle knytt til Innovasjon Noregs utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske  verkemiddel innan  områda vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Noreg forvaltar bedriftsretta midlar til investering og bedriftsutvikling (IBU-midlar). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltning av midlar til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving  på landbruks- og matområdet.

Vis meir

Både Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Nordland, har sentrale roller og oppgaver i gjennomføringen av landbruks- og matpolitikken. Fra 1. januar 2020 forvaltes regionale tilskuddsmidler for landbruket av Nordland fylkeskommune. 

Nyheter

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 24.11.2023

6-retters meny fra Arktisk Matgledekorps i desember

Mandag, onsdag og fredag i de to første ukene i desember blir det en serie med gratis nettseminarer med Arktisk Matgledekorps. Hver av de seks dagene blir det «servert» interessante tema til alle som er involvert i tillaging og servering av mat til eldre. Bli med fra kl 1100- 1200 første uke, og fra kl 1300- 1400 andre uke og få nyttige innlegg fra våre flinke fagpersoner i Arktisk Matgledekorps. 


Publisert 23.11.2023

Møteplasser i landbruket

Hjelp oss å lage gode møteplasser for gårdbrukere i Nordland. Vi har prosjektmidler i 2024 som skal brukes til næringsutvikling i det tradisjonelle landbruket.


Publisert 27.04.2023

Tilskudd til bærekraftig verdiskaping og matproduksjon i Nord-Norge

Troms og Finnmark fylkeskommune har lyst ut midler med søknadsfrist 8. mai.


Publisert 21.10.2022

Statsråden har besøkt Nordland

Denne uka har Nordland hatt gleden av å være vertsskap for av Landbruks- og matminister Sandra Borch. Over to dager fikk statsråden besøke Lofoten og Vesterålen og se bredden i jord-og skogbruket i regionen. 


Publisert 04.10.2022

Fagskoleutdanningen Bærekraftige matopplevelser er nominert til Matprisen 2022

Matprisen løfter frem og hedrer bønder, kokker og mennesker som bryr seg om bærekraftige måltider. Vi gratulerer Nordland Fagskoles utdanning Bærekraftige matopplevelser som er nominert i kategorien årets formidler 2022. 


Publisert 25.05.2022

Studietur Island 17.-21.oktober

For deg som er i oppstartsfasen med å etablere tilleggsnæring på gården din basert på grønnsaksproduksjon som opplevelse, hest for turister, gårdscafe/restaurant, videreforedling av melk, videreforedling av skinn/ull fra sau og geit, gårdsbutikk med mer. 

Oppdatert info: Studieturen er fulltegnet.


Publisert 04.04.2022

Bodø er Nord-Norges første by på nasjonalt nettsted for urbant landbruk

Nå skal Bodø bidra med inspirasjon og kunnskap om landbruk i bynære strøk til hele landet.


Publisert 17.12.2021

Eggum-Unstad-Uttakleiv-Haukland-Vik blir nytt Utvalgt kulturlandskap i jordbruket (UKL)

Området i Vestvågøy får status som Utvalgt kulturlandskap fra 2023. Dette er ett av fem nye områder som er valgt ut. I 2023 vil det da være til sammen 51 UKL-områder i Norge og fem i Nordland. 


Publisert 06.12.2021

Velg melk Nordland

Dette er et satsingsprosjekt som skal bidra til å utvikle små og mellomstore melkebruk til framtidsretta driftsenheter. 


Publisert 26.11.2021

Narvik skal satse mer på landbruk

Nesten tretti gårdbrukere møtte opp da Narvik kommune inviterte til informasjonsmøte om satsingsmuligheter i landbruket.