Postjournal

Statsforvalteren i Nordland publiserer sin postjournal i en felles publiseringstjeneste for offentlige virksomheter. 

Publisert 24.10.2012, Sist endra 09.07.2021

Her kan du søke i brev og dokumenter fra vår postjournal.

eInnsyn vil erstatte dagens Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP) som publiseringstjeneste fra februar 2018. Innholdet i eInnsyn leveres i første omgang fra Oslo kommune og de 121 virksomhetene som i dag leverer dokumenter til OEP. På sikt er det meningen at alle kommuner og statlige virksomheter skal ta i bruk løsningen.

eInnsyn ble satt i drift 5. februar 2018. Fra den datoen av vil Statsforvalterens postjournal være å finne der. eInnsyn vil også inneholde journalene som tidligere er publisert i OEP.

Bestillingen din blir sendt til vårt postmottak som et innsynskrav.

Portalens framside: https://www.einnsyn.no  

Personvern

Statsforvalteren behandler hvert år mange saker som av ulike grunner er unntatt fra offentlig innsyn. Sakene og dokumentene som er unntatt offentlig innsyn, er merket med den lovhjemmelen som er brukt.

Enkeltsaker som du kan be om innsyn i

Statsforvalterens plikt til å føre journal og publisere denne på internett er hjemlet i offentleglova § 10. Med hjemmel i offentleglova § 27 og forskrift av 17. oktober 2008 nr. 1119 § 9, blir imidlertid journalinnføringer for en del sakstyper unntatt fra den offentlige journalen.

Sakstyper som ikke føres i vår offentlige postjournal

I den offentlige postjournalen fører vi ikke enkeltsaker om separasjon, skilsmisse, biologisk opphav, barnefordeling-/samværsrett og enkeltsaker etter barnevernloven, sosialtjenesteloven, psykisk helsevernloven og vergemålsloven.