Reiseregning og honorar til eksterne

Skal du utføre oppdrag for Statsforvalteren i Nordland? Skal du søke om utbetaling av reise- og/eller honorargodtgjørelse? Da trenger vi din personalia for å opprette en portalbruker for deg.

Publisert 22.02.2018, Sist endra 09.07.2021

Opprette portalbruker til Betalmeg

Send dine personalia gjennom sikker innlogging - følg denne lenken her. Statsforvalteren i Nordland vil da opprette en portalbruker for deg som du skal bruke til å søke om godtgjøringer. Dette trenger du å gjøre bare én gang. Personalia skal aldri sendes i vanlig e-post.

Hvordan logge inn i portalen

Du får en automatisk generert e-post fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ) når brukeren er opprettet. I e-posten finner du en lenke til DFØ som du følger for å logge deg inn i systemet (selvbetjeningsportalen Betalmeg).

DFØ har laget noen korte opplæringsvideoer til selvbetjeningsportalen som kan være til hjelp. Link til opplæringsvideoer

 

Svar på noen vanlige spørsmål

Du kan få flere spørsmål underveis, bl.a. «Hvilken dato skal jeg bruke», «Må jeg legge ved kvittering og vedlegg», «Når får jeg utbetalt pengene», osv. Svar på noen vanlige spørsmål finnes her – på DFØ kundesider.  Her kan du også lese om hvordan man oppretter søknad om utbetaling av honorar eller reiserefusjonsregning i DFØ-appen.

Om du ikke finner svar på ditt spørsmål der, kan du ringe DFØ (telefon 400 18 659) eller sende en e-post til lonn@dfo.no

 

Kontaktinformasjon DFØ

Rutinebeskrivelse

Avtale om honoraravlønning mellom embetet og oppdragstaker må inngås først. Denne avtalen får man tilsendt av kontaktpersonen hos Statsforvalteren. Ved reisegodtgjøring og faste oppdrag trenger man ikke avtale om honoraravlønning.

Portalbruker må være opprettet før oppdraget finner sted, aller helst med én gang avtale om honoraravlønning mottas. Avtalen legges ved innsendelse av personalia ifm opprettelse av portalbruker.

Etter at man har fått e-post fra DFØ om at bruker er opprettet, kan godtgjøring søkes.