Statsforvalterne i landet

  • Den enkelte statsforvalter utnevnes av Kongen i statsråd for en periode på 6 år. Perioden kan forlenges én gang.
  • Fra 2019 er det 10 statsforvaltere.
  • Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn fra januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen. Det er fortsatt slik at institusjonen og personen har samme navn.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.11.2020, Sist endra 29.08.2022

Statsforvalter i Agder:
Gina Elisabeth Lund (født 1962) er statsforvalter i Agder fra januar 2022. Lund er utdannet jurist, og kom fra stillingen som spesialrådgiver i Kunnskapsdepartementet, med arbeidssted i New Dehli. Lund har 20 års erfaring fra offentlig forvaltning og omfattende ledererfaring fra privat næringsliv, organisasjonsliv, politikk og samfunnsliv. Hun har jobbet i flere ulike departementer, både som byråkrat og politiker, blant annet som statssekretær i daværende Arbeidsdepartementet (2009-2013). 

Statsforvaltar i Vestland:
Liv Signe Navarsete (fødd 1958) er statsforvaltar i Vestland frå september 2022. Navarsete har omfattande leiarerfaring frå organisasjonsliv, politikk og samfunnsliv. Frå 2005 til 2021 var ho stortingsrepresentant for Senterpartiet i Sogn og Fjordane. I to fireårsbolkar var ho statsråd (først samferdsleminister og deretter kommunal- og regionalminister). I perioden 2008–2014 var ho partileiar for Sp. Navarsete er utdanna innan økonomi, administrasjon og IKT. 

Statsforvalter i Møre og Romsdal:
Else-May Norderhus (født 1973) er statsforvalter i Møre og Romsdal fra oktober 2021. Norderhus (tidlegare Botten) var i perioden 2009 - 2021 stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal. Hun har hatt verv i Arbeiderpartiet, ulike styreverv og har også vært leder for studieforbundet AOF i Møre og Romsdal. Norderhus har gjennomført studier ved Høgskolen i Molde, Universitetet i Bergen og ved Høgskolen i Vestfold. 

Statsforvalter i Nordland:
Tom Cato Karlsen (født 1974) er statsforvalter i Nordland fra januar 2019. Karlsen kom fra stillingen som overlege ved Akuttmedisinsk klinikk på Nordlandssykehuset i Bodø.  Karlsen var statssekretær i Samferdselsdepartementet fra 2014 til 2017 og har også vært varaordfører i Bodø kommune i tre år. Han har hatt flere verv innen FrP. Karlsen utdannet seg som lege ved Semmelweiss University i Budapest, Ungarn. Karlsen er dessuten i ferd med å avslutte MBA-studiet (Master of Business Administration) ved Handelshøgskolen i Bodø. Karlsens yrkeserfaring er utover det politiske arbeidet knyttet til ulike legestillinger.

Statsforvalter i Innlandet:
Knut Storberget (født 1964) er statsforvalter i Innlandet fra januar 2019. Storberget var i perioden 2001–2017 stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Hedmark. Han var justisminister i årene 2005–2011. Storberget er utdannet jurist og har mange års erfaring som advokat i eget og andres advokatfirma.

Statsforvalter i Oslo og Viken
Valgerd Svarstad Haugland (født 1956) ble fylkesmann i Oslo og Akershus i januar 2011. Fra nyttår 2019 ble hun fylkesmann i det sammenslåtte embetet Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fra 1. januar 2021 er hun statsforvalter i Oslo og Viken. Valgerd Svarstad Haugland kom fra stillingen som kirkeverge i Oslo. Hun har vært stortingsrepresentant for Akershus i 12 år (1993–2005) og partileder i KrF i 9 år. Haugland har vært statsråd i to perioder, barne- og familieminister i 3 år og kultur- og kirkeminister i 4 år. I tillegg til en rekke politiske toppverv har hun i nesten 10 år arbeidet i ulike lærerstillinger.

Statsforvalter i Rogaland
Bent Høie (født 1971) er statsforvalter i Rogaland fra november 2021. Høie har vært stortingsrepresentant for Rogaland Høyre fra 2001. Han var helse- og omsorgsminister i perioden oktober 2013 – januar 2018, og helseminister fra januar 2018 til oktober 2021. Som helseminister under koronapandemien var Bent Høie en svært synlig politiker. Høie tok grunnfag i jus ved Universitetet i Bergen og har et 2-årig studium i hotelladministrasjon. 

Statsforvalter i Trøndelag
Frank Jenssen (født 1969) ble fylkesmann januar 2018 da Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ble slått sammen til ett embete. Fra 1. januar 2021 er Jenssen statsforvalter i Trøndelag. Jenssen har sin utdanning fra Universitetet i Trondheim og har bakgrunn fra kommunal, privat og statlig sektor. Han var Høyre-stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag i perioden 2013-2017. Statsforvalteren i Trøndelag har kontorer i Steinkjer (hovedkontor), Trondheim, Røros og Snåsa.

Statsforvalter i Troms og Finnmark
Elisabeth Vik Aspaker (født 1962) ble fylkesmann i Troms i oktober 2017. Fra nyttår 2019 ble hun fylkesmann i det sammenslåtte embetet Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Fra 1. januar 2021 er hun statsforvalter i Troms og Finnmark. Aspaker er født i Harstad og er utdannet lærer. Hun har vært stortingsrepresentant for Høyre i 12 år. I 2013 ble hun fiskeriminister og var en periode også europaminister. 

Statsforvalter i Vestfold og Telemark
Fred-Ivar Syrstad (født 1968) fungerer som statsforvalter inntil videre etter at statsforvalter Per Arne Olsen døde i november 2022 etter kort tids sykeleie. Syrstad er til vanlig assisterende statsforvalter i Vestfold og Telemark. Han har lang fartstid i embetet, og har blant annet vært plansjef, prosessveileder for kommunereformen og fagdirektør i samordningsstaben. Syrstad er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo.

Kilder:

  • Store norske leksikon
  • Regjeringen.no
  • Wikipedia.no
  • Statsforvalteren.no

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.