Statsforvalter Tom Cato Karlsen

Tom Cato Karlsen er statsforvalter i Nordland. Han tiltrådte som fylkesmann 2. januar 2019.  Fra 1. januar 2021 ble jobbtittelen endret til statsforvalter. 

Publisert 02.01.2019

Tom Cato Karlsen (født 1974) kom fra stillingen som overlege ved Akuttmedisinsk klinikk på Nordlandssykehuset i Bodø.

Karlsen var statssekretær i Samferdselsdepartementet fra 2014 til 2017 og har også vært varaordfører i Bodø kommune i tre år. Han har hatt flere verv innen FrP.

Tom Cato Karlsen overtok etter Hill-Marta Solberg, som gikk av med pensjon 31.12.2018 etter ni år som fylkesmann i Nordland.