Statsforvalteren i Nordland kommuniserer med kommuneadministrasjonene, fagfolk og den øvrige befolkningen gjennom en rekke aktiviteter gjennom året. Her finner du en oversikt over arrangementer, med lenker til mer informasjon og mulighet til å melde deg på aktiviteter rettet mot din målgruppe.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
april 2024
17. apr 16 Statsforvalteren i Nordland Fangdam - rensepark - sedimentasjonskammer - vegetasjonssone - tilskudd - kontroll Teams
23. apr 17 Statsforvalterens landbruks- og reindriftsavdeling Regionale miljøtilskudd til skjøtsel av kulturminner og soner for pollinerende insekter Teams
23. apr 17 Beiarn og Bodø Bonde- og småbrukarlag Høsting og tørking av frø Egna, Bodø storsenter
juni 2024
12. jun - 13. jun 24 Landbruks- og reindriftsavdelinga Samling for kommunenes medarbeidere med skogbruksfaglig ansvar Rognan
18. jun - 20. jun 25 Statsforvalteren i Nordland Studietur for potet og grønnsaksprodusenter Kristiansand og Grimstad
august 2024
28. aug - 29. aug 35 HMS i reindrifta (Norsk landbruksrådgivning) Førstehjelpskurs i reindrifta Scandic Meyergården, Fr. Nansensgt. 28, Mo i Rana
Dato Arrangement
april 2024
17. apr Fangdam - rensepark - sedimentasjonskammer - vegetasjonssone - tilskudd - kontroll
23. apr Regionale miljøtilskudd til skjøtsel av kulturminner og soner for pollinerende insekter
23. apr Høsting og tørking av frø
juni 2024
12. jun - 13. jun Samling for kommunenes medarbeidere med skogbruksfaglig ansvar
18. jun - 20. jun Studietur for potet og grønnsaksprodusenter
august 2024
28. aug - 29. aug Førstehjelpskurs i reindrifta