Publisert 22.04.2024

Fagsamling om utvalgte kulturlandskap og verdensarv i Nordland

Vi inviterer til fagsamling for gårdbrukere, grunneiere, frivillige og kommuner i Nordland som har utvalgte kulturlandskap i jordbruket eller verdensarvområde.


Publisert 16.04.2024

Informasjonsbrev til kommunene uke 16

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


Publisert 12.04.2024

Bygde biogassanlegg på familiegården og ble selvforsynt med strøm

Da Inge Hoemsnes (63) så sitt første biogassanlegg for 30 år siden fikk han ideen til å bygge sitt eget anlegg på familiegården. Nå inspirerer han andre bønder til å gjøre det samme, og ønsker å få med oppdrettsnæringen.


Publisert 12.04.2024

Høsting og tørking av frø

Seminar om blomsterenger/slåttemark og tiltak for pollinerende insekter.


Publisert 11.04.2024

Informasjonsbrev til kommunene uke 15

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


Publisert 02.04.2024

Informasjonsbrev til kommunene uke 14

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


Publisert 26.03.2024

Vipe og storspove i landbrukets kulturlandskap

- Hvor og hvordan hekker de og hvordan kan gårdbrukeren bidra til vellykket hekking?


Publisert 19.03.2024

Informasjon til kommunene uke 12

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


Publisert 19.03.2024

Studietur for potet og grønnsaksprodusenter

Produserer du potet eller grønnsaker? Bli med oss på studietur til Kristiansand for å møte andre produsenter og bli inspirert. 


Publisert 14.03.2024

Regionale miljøtilskudd til skjøtsel av kulturminner og soner for pollinerende insekter

Nettseminar for saksbehandlere i kommunene, søkere om tilskudd og andre interesserte.