Publisert 06.07.2021

Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet

Tilskuddet skal bidra til å sikre at foretak med husdyr- og planteproduksjon får tilgang til kvalifisert hjelp til avløsning ved sykdom og i krisesituasjoner.


Publisert 05.07.2021

Landbruksforvaltning i Nordland - framtidas ressurser i dine hender

Vi inviterer politikere, ledere og saksbehandlere i kommunene til konferanse om landbruksforvaltning, med fokus på arealforvaltning, klima, miljø og næringsutvikling.


Publisert 02.07.2021

Fagsamling for Inn på tunet-tilbydere til høsten

Norges Bondelag og Inn på tunet Norge SA inviterer alle Inn på tunet-tilbydere til Fagsamling 19. oktober i Drammen. Ønsker du faglig påfyll og nettverksbygging med andre Inn på tunet-tilbydere? Meld deg på idag!


Publisert 01.07.2021

Hage på taket

På takterrassen til Nordlandsforskning i Bodø spirer og gror det i kasser og bøtter. Forskerne ønsker å vise hvor enkelt det er å dyrke mat selv.


Publisert 29.06.2021

Reindriftsseminar 2021

Årets reindriftsseminar ble arrangert på Rognan hotell i Saltdal kommune 4. og 5. oktober. Her finner du presentasjonene fra seminaret. 


Publisert 28.06.2021

Bioenergistrategi for Nord-Norge

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har sammen med Statsforvalteren i Nordland laget en bioenergistrategi for Nord-Norge som vi har kalt «Grønn varme i nord». Strategien er nå på høring og vi ønsker å få innspill til hvordan den kan bli bedre.


Publisert 24.06.2021

Dønna kommune ønsker Inn på tunet-tjenester til sine innbyggere

Statsforvalterens tverrfaglige prosjektgruppe inviterte Dønna kommune til et informasjonsmøte om Inn på tunet tidligere denne måneden. Kommunen vil nå jobbe videre for å få rekruttert et eller flere gårdsbruk til å bli godkjent Inn på tunet-tilbyder. 


Publisert 21.06.2021

Ønsker innspill til jordvernplan for Nordland

Vi skal rullere strategisk plan for jordvern i Nordland og ønsker innspill tidlig i prosessen. Kommunene, naturbruksskoler, landbruksorganisasjoner og andre interesserte inviteres til å sende inn sine erfaringer og forslag til målsettinger og tiltak. Fristen er 20. august.


Publisert 11.06.2021

Rovvilt og beitesesongen 2021

Statsforvalteren har høy beredskap for å besvare henvendelser i forbindelse med tap av sau og rein forårsaket av rovvilt.


Publisert 10.06.2021

Tap av reinkalver og nærhet til større tekniske inngrep

Tapssituasjonen i Nordland reinbeiteområde har vært utfordrende i mange år. Trenden de siste 20 – 30 årene har vært at tapene bare har økt, og nå har vi en situasjon der tapene utgjør mellom 50 og 70 prosent for de ulike reinbeitedistriktene. For de fleste er kalvetilgangen nå så lav at det sendes få eller ingen kalv til slakt. Det er utfordrende å skape god struktur i flokkene.