Publisert 25.05.2023

Inspirasjonstur bær

Statsforvalteren i Nordland inviterer til inspirasjonstur med tema bærproduksjon. Er du gårdbruker eller eier en landbrukseiendom og har tenkt på om bærproduksjon kan være noe for deg? Da kan dette være turen for deg. 


Publisert 25.05.2023

Tilrettelegging for fugl i jordbrukslandskapet

Flere fuglerarter som hekker i jordbrukslandskapet er trua og trenger tilrettelegging. Gårdbrukere i Nordland som tar hensyn til storspove og vipe, kan få miljøtilskudd.


Publisert 23.05.2023

Informasjon til kommunene uke 21

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


Publisert 16.05.2023

Statsforvalteren med forslag til løsning for Nord Gondol i Vefsn

Statsforvalteren i Nordland har gjort nye vurderinger i saken om etablering av Nord Gondol i Vefsn kommune. Dersom kommunen ser positivt på løsningsforslagene kan Statsforvalteren trekke sin innsigelse.


Publisert 16.05.2023

Informasjon til kommunene uke 20

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


Publisert 12.05.2023

Studietur Urbant- og bynært landbruk 2023

Velkommen til studietur om Urbant- og bynært landbruk! Statsforvalteren i Nordland og Bodø kommune ønsker å legge til rette for mer urbant landbruk i Nordland. Vi inviterer derfor gårdbrukere, hobbydyrkere og kommunalt ansatte fra samme kommune til tre inspirerende dager i Oslo-regionen. 


Publisert 12.05.2023

Regionale miljøtilskudd i jordbruket 2023

Gårdbrukere og beitelag kan motta regionale miljøtilskudd i jordbruket. For landbruksforetakene er søknadsfristen 15. oktober og for beitelagene er fristen 15. november.


Publisert 11.05.2023

Regionalt miljøprogram for jordbruket i Nordland 2023-2026 er vedtatt

Programmet legger føringer for hvilke miljøtilskudd landbruksforetak i Nordland kan få tilskudd til, og for kommunenes tiltaksstrategier for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).  


Publisert 11.05.2023

Foreslå vinner av Kulturlandskapsprisen Nordland

Prisen deles ut til aktive gårdbrukere som forvalter miljø- og kulturlandskapsverdiene på en særdeles god måte. Den kan også gis til organisasjoner, bygdelag, grunneierlag eller andre.


Publisert 09.05.2023

Informasjon til kommunene uke 19

Les ukas informasjonsbrev fra landbruks- og reindriftsavdelinga.