Publisert 09.12.2021

Hederspris til Finn Arne Almås for formidling av verdiene ved landbruk

Finn Arne Almås, daglig leder på Bodin 4H-gård, mottok hederspris for sin mangeårige formidling av verdiene ved landbruk, til barn, unge og voksne. Prisen ble delt ut av Jordvern Nordland i slutten av september. 


Publisert 07.12.2021

Informasjonsbrev uke 49

Les ukas informasjon til kommunene fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


Publisert 06.12.2021

Velg melk Nordland

Dette er et satsingsprosjekt som skal bidra til å utvikle små og mellomstore melkebruk til framtidsretta driftsenheter. 


Publisert 30.11.2021

Informasjonsbrev uke 48

Les ukas informasjon til kommunene fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


Publisert 26.11.2021

Narvik skal satse mer på landbruk

Nesten tretti gårdbrukere møtte opp da Narvik kommune inviterte til informasjonsmøte om satsingsmuligheter i landbruket.


Publisert 26.11.2021

Har du forslag til vinner av prisen for veldrevet gårdsbruk?

Nordland landbruksselskap ønsker kandidater til selskapets pris for veldrevet gårdsbruk for 2021. Send inn begrunnede forslag før 31. januar.


Publisert 22.11.2021

Meld deg på Inn på tunet-fagsamling i dag!

Bondelaget og Inn på tunet Norge inviterer til Fagsamling for Inn på tunet-tilbydere på Gardermoen 1.-2. februar 2022. Tema for samlingen er Gårdens tilbud til barn og unge og vil være relevant for mange i Nordland. 


Publisert 09.11.2021

Informasjonsbrev uke 45

Les ukas informasjon til kommunene fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.


Publisert 05.11.2021

Vil din kommune teste ut Inn på tunet-koordinator?

Ett av fellestiltakene i pilotprosjektet i Nordland handler om å teste ut Inn på tunet-koordinatorer i fylket. Derfor søker vi nå etter kommuner som ønsker å bidra med å teste dette ut. 


Publisert 05.11.2021

Webmøte med Innovasjon Norge - Fra idé til marked

Har du en idé om å starte opp med Inn på tunet? Lurer du på om du kan søke om finansiering eller få rådgiving fra Innovasjon Norge? I denne saken finner du lenke til Innovasjon Norges presentasjonsfilmer og du kan melde deg på et eget webmøte 30.11.21 der du kan stille spørsmål.