Jordbruk

Oppdatert 08.04.2024

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Statsforvalteren skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalterens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger. Statsforvalteren er også klageinstans for søknader om løyve til nydyrking og planering, samt for kommunale vedtak som gjelder husdyrgjødsel og forurensning. 

Statsforvalteren gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Statsforvalteren skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 26.02.2024

Landbruksvikarer stiller opp ved sykdom og kriser

Om bonden blir syk eller hendelser oppstår kan ikke dyrene stå i fjøset uten stell. Landbruksvikarordningen gir bonden rett på 14 dagers landbruksvikar. I disse dager fordeler Statsforvalteren i Nordland tilskudd til landbrukstjenestene som drifter ordningen. 


Publisert 06.02.2024

Kommunen har mange oppgaver på landbruks og reindriftsområdet

Landbruk og reindrift har lang tradisjon i fylket og norsk landbruks- og reindriftspolitikk legger rammer for næringene. Kommunen har mange oppgaver knyttet til jord- og skogbruk, reindrift og arealforvaltning. I vårt forventningsbrev til kommunen informerer Statsforvalteren hva som forventes av kommunen for inneværende år.


Publisert 22.12.2022, Sist endret 06.01.2023

Autorisasjonsbevis for bruk av plantevern- og gnagermidler

Alle som vil kjøpe og bruke plantevern- eller gnagermidler i yrkessammenheng må ha et gyldig autorisasjonsbevis. For å få autorisasjonsbevis må du ha bestått eksamen etter kurs og du må ha yrkesmessig behov for autorisasjonen.


Publisert 02.09.2022

Besøk en grøntprodusent

31. august arrangerte vi kampanjen "Besøk en grøntprodusent" hvor produsenter spredt i hele fylket åpnet sin gård for innkjøpsansvarlige. Dagen ble en stor suksess!


Publisert 18.01.2022

Søk midler i klima- og miljøprogrammet (KMP) 2022

Statsforvalteren i Nordland har 400 000 kroner som skal fordeles til fylkesvise tiltak innen Klima- og miljøprogrammet (KMP) i jordbruket i 2022. Programmet omhandler fem kategorier: klimatilpassing, jord, klimagassutslipp, naturmangfold/kulturminner og forurensing til vann, jord og luft.


Publisert 16.11.2021

Kartlegging om utmarksressursene

Verdiskaping i utmarka har lange tradisjoner i Norge. På oppdrag fra landbruksdirektoratet har NIBIO utarbeidet en rapport med samlet kartlegging av utmarksressursene.


Publisert 11.02.2021

Autorisasjonskurs plantevernmidler

Norsk Landbruksrådgivning Nord-Norge har kurs for plantevernmiddelautorisasjon 10.-11. november.


Publisert 24.09.2020

Tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving for pelsdyroppdrettere

Dersom du oppfyller vilkårene kan du søke om tilskudd til arbeidsrettet kompetansehevingFrist for å sende inn søknad er 15. oktober 2020.


Publisert 23.03.2020

Matproduksjon og koronasituasjonen

Matproduksjonen i Nordland går som normalt, men også landbruksforetakene er påvirket av situasjonen vi er i med koronavirus.


Publisert 06.12.2019

Ny ordning: Pelsdyrkompensasjon

Pelsdyrbønder som har bestemt seg for å avvikle nå kan søke om kompensasjon.