Kommuneøkonomi

Oppdatert 08.04.2024

Statsforvalteren skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

Robek-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder. Kommuner og fylkeskommuner i Robek er underlagt statlig kontroll med årsbudsjett, låneopptak og langsiktige leieavtaler. For kommunene er denne kontrollen delegert til Statsforvalteren. Kommuner og fylkeskommuner i Robek skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Vedtaket skal godkjennes av Statsforvalteren dersom beløpet det garanteres for overstiger en bestemt grense. Antall innbyggere per 1. januar året før garantivedtaket avgjør beløpsgrensen for kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommuner som ikke har mer enn 3000 innbyggere
  • 2 000 000 kroner for kommuner som har over 3000, men ikke mer enn 10 000 innbyggere
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikke mer enn 30 000 innbyggere
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikke mer enn 100 000 innbyggere
  • 10 000 000 for kommuner som har over 100 000 innbyggere

Kommunen kan bruke det digitale søknadsskjemaet til å søke Statsforvalteren om godkjenning av kommunal garanti. Bruk av skjemaet sikrer at vi får inn de opplysningene vi trenger for å behandle søknaden. Kommunen kan gjerne også bruke skjemaet som støtte og kontroll i forkant av at saken skal opp til politisk behandling i kommunen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Statsforvalteren som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Statsforvalteren.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 03.02.2022

Heim kommune ute av ROBEK-lista

Torsdag vedtok Kommunal- og distriktsdepartementet å ta Heim kommune ut av registeret over kommuner som er underlagt statlig kontroll med budsjettene sine.


Publisert 20.01.2022

Viktige datoer kommuneøkonomi 2022

Statsforvalteren i Trøndelag vil som tidligere år følge med på utviklingen i kommuneøkonomien. Dette ut fra de veilednings-, informasjons- og kontrolloppgavene vi er tildelt. Tabellen under oppsummerer frister for innsending årsbudsjettet, økonomiplan og regnskap samt søknadsfrist for skjønnsmidler.


Publisert 08.11.2021

Tilleggsnummeret til Statsbudsjettet 2022

Tilleggsnummeret til statsbudsjettet ble lagt fram mandag 8. november kl 12.


Publisert 14.10.2021

Digitalt møte om Statsbudsjettet 2022

Dagen etter fremleggelsen av statsbudsjettet 2022, ble kommunene i fylket samlet i et kort digitalt møte.


Publisert 13.10.2021

Prosjektskjønn 2022 fornying og innovasjon

Statsforvalteren i Trøndelag har fordelt prosjektskjønn for 2022. Det er fordelt 43,1 millioner kroner til fornyings- og innovasjonprosjekter i kommunene. 33 prosjekter har fått støtte.


Publisert 12.10.2021

Statsbudsjettet 2022

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2022 ble lagt fram 12.oktober.


Publisert 15.06.2021

Fordeling av skjønnsmidler korona 2021

Statsforvalteren i Trøndelag fordelte 14.06 skjønnsmidler på grunn av korona, totalt 51 mill. kr, til kommunene i fylket. 


Publisert 11.05.2021

Revidert nasjonalbudsjett 2021 og kommuneproposisjonen 2022

11. mai la regjeringen fram forslag til revidert nasjonalbudsjett 2021 og Kommuneproposisjonen for 2022.


Publisert 29.04.2021, Sist endret 29.04.2021

Derfor kan noen kommuner havne på ROBEK-lista

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Men hva skal til for at en kommune havner i registeret? Og hva skjer om man havner der?


Publisert 30.11.2020

Fordeler 144 millioner i koronamidler

Fylkesmannen i Trøndelag fordelte nylig ytterligere 43 millioner kr i skjønnsmidler til kommunene. Pengene går til ekstrautgifter på grunn av korona.