Statsbudsjettet 2023

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2023 ble lagt fram 6.oktober. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.10.2022

På denne nettsiden finner du alle dokumentene og departementenes pressemeldinger. I lenker til høyre finner du dessuten relevant informasjon for kommuneøkonomi (som vil oppdateres i løpet av dagen).

Kommunenes vekst i frie inntekter for 2023

Frie inntekter omfatter rammetilskudd og skatteinntekter. Kommunene i Trøndelag anslås samlet å få nominell vekst i frie inntekter på 3,5 prosent.  Tabell som viser frie inntekter for Trøndelag finnes her: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/140-milliardar-kroner-meir-i-frie-inntekter-til-trondelag-neste-ar/id2931566/

Anslag for kommunal deflator

Den kommunale deflatoren (generell pris- og lønnsstigning for kommunene) er anslått til 5,3 prosent i 2022 og 3,7 prosent for 2023.

Digital sending 6. oktober kl 15 og Temsmøte Trøndelag 7.oktober 

KS inviterer til digitalt stormøte torsdag 6. oktober kl. 15.00-16.00 etter at statsbudsjettet 2023 er lagt fram. Kommunal- og distriksminister Sigbjørn Gjelsvik deltar. Direktesendingen kan følges her: https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/statsbudsjettet-2023/stormote-om-statsbudsjettet/

I samarbeid med KS og Trøndelag fylkeskommune arrangerer Statsforvalteren et digitalt møte for kommunene i Trøndelag den 7. oktober. Teamsmøte starter kl 09:30. Lenke til møtet er sendt til økonomisjefene i kommunene. 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.