Kommunal styring

Oppdatert 20.12.2023

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

14.05.2024

Regjeringens forslag RNB 2024 og kommuneproposisjonen 2025

I dag legger regjeringen fram forslag til revidert budsjett for 2024 og kommuneproposisjonen for 2025. Det inneholder også forslag til hvordan inntektene fordeleles gjennom nytt inntektssystem for kommunene. 


29.04.2024

KS arrangerer digitalt møte om RNB og kommuneproposisjonen

KS inivterer til digitalt stormøte den 14.mai. Kommunal- og distriksminister Erling Sande presenterer regjeringens første signaler om hva kommunesektoren vil få av økte inntekter i 2025, og hvordan inntektene fordeles med nytt inntektssystem. 


07.02.2024

Rapportering prosjektskjønn

Statsforvalteren i Trøndelag har nå åpnet opp søknads- og rapporteringsdataben slik at kommuner som har fått prosjektskjønn, kan rapportere om bruken av midler og hvordan det har gått med prosjektet. Rapporteringsfristen for prosjekter som fikk midler for 2023, er 1. juni 2024. Men databasen er åpen allerede nå.


01.02.2024

Trude Mathisen tiltrer som direktør

Trude Mathisen har 1. februar sin første arbeidsdag som direktør for kommunal- og justisavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag.


23.01.2024

Skjønnsmidler til uforutsette og særskilte forhold

Statsforvalteren fordeler en del av skjønnsrammen til utgiftskrevende forhold av betydning som kommunene selv ikke kan påvirke, og som ikke er fanget opp i den faste delen av inntektssystemet. Dette kan være forhold av uforutsett, midlertidig eller mer langvarig karakter.


23.01.2024

KOMØKforum Trøndelag

Statsforvalteren i Trøndelag, KS og NKK inviterer til KOMØKforum 10. og 11. juni i Namsos.


02.01.2024

Rundskriv om statsbudsjett 2024 og nysaldering 2023

I dette rundskrivet orienterer Kommunal- og distriktsdepartmentet om nysalderingen av statsbudsjettet for 2023 og det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2024 etter Stortingets budsjettvedtak.


21.12.2023

Folkevalgt? Da bør du kjenne Statsforvalterens roller og ansvar!

Vårt oppdrag er omfattende og spenner over det meste av kommunale aktiviteter, sier assisterende statsforvalter i Trøndelag, Øystein Johannessen.


29.11.2023

Arena Trøndelag

Sett av dagene i kalenderen allerede nå. Mer informasjon med program og påmelding kommer senere!


29.11.2023

Arena Trøndelag

Økte forventninger, knappe ressurser - hvordan kan vi sammen løse dette?


Flere nyheter Få nyhetsvarsel