Kommunal styring

Oppdatert 10.05.2022

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

04.07.2022

Åpner for søknader om bygdevekstavtaler

Regjeringen har åpnet for at kommuner nå kan søke om å bli med i pilotprosjekt for å prøve ut bygdevekstavtaler.


01.07.2022

Forsknings- og innovasjonsverksted på Stiklestad

Partnerskapet for forskning og innovasjon i offentlig sektor ønsker velkommen til samling på Stiklestad. Temaet for samlingen er innovasjonsarbeid og innovasjonskultur i kommunene.

 


16.06.2022

Skjønnsmidler til vertskommuner for mottak

Stortinget har vedtatt å øke skjønnsrammen til vertskommuner som har vesentlige utgifter til ukrainske flyktninger i mottaksfasen med 170 millioner kroner. Vertskommuner kan søke Statsforvalteren i Trøndelag om skjønnsmidler  innen 20.oktober.


12.05.2022

Revidert nasjonalbudsjett 2022 og kommuneproposisjonen 2023

Den 12. mai la regjeringen fram forslag til RNB og Kommuneproposisjonen for 2023


06.05.2022

Ledergruppen besøkte Osen

Torsdag gjennomførte Statsforvalteren i Trøndelag kommunebesøk med Osen.


03.05.2022

I Trondheim på kommunebesøk

Statsforvalterens ledergruppe besøkte i dag Trondheim kommune. Mens flere av kommunene i Trøndelag opplever nedgang i folketallet, er situasjonen stikk motsatt i Trondheim – noe som kan være utfordrende.


12.04.2022

Har kartlagt mulighetene for interkommunalt samarbeid

Både erfaringene med og mulighetene for interkommunalt samarbeidet i Indre-Namdal er nå kartlagt. Kartleggingen er gjort etter ønske fra kommunene Namsskogan, Røyrvik, Lierne og Grong.


08.04.2022

Ledergruppen besøkte Holtålen

Torsdag gjennomførte Statsforvalteren i Trøndelag kommunebesøk med Holtålen.


07.04.2022

Opphever Skaun kommune sitt vedtak som åpnet for salg av øl på bensinstasjon

I midten av mars måned vedtok flertallet i Skaun kommunestyre å åpne for salg av øl på bensinstasjonen Best Børstad. Nå har Statsforvalteren vurdert lovligheten av vedtaket, og konklusjonen er at vedtaket oppheves.


07.04.2022

Avslår kommunal lånegaranti

Statsforvalteren i Trøndelag kan ikke åpne for at Orkland kommune gir lånegaranti på opptil 80 millioner kroner for Leangentravets Eiendom AS. Årsaken er at store deler av aktiviteten i selskapet er å anse som næringsaktivitet.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel