Kommunal styring

Oppdatert 11.07.2022

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

24.11.2022

Bygdevekstavtaler til Indre Namdal og Rindal/Holtålen

To områder i Trøndelag er utpekt av Kommunal- og distriktsdepartementet som nasjonale piloter for utprøving av bygdevekstavtaler.


07.10.2022

Prosjektskjønn 2023

Statsforvalteren i Trøndelag har fordelt prosjektskjønn for 2023. Det er fordelt 44,78 millioner kroner til fornyings- og innovasjonprosjekter i kommunene. 37 prosjekter har fått støtte.

 


06.10.2022

Statsbudsjettet 2023

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2023 ble lagt fram 6.oktober. 


26.09.2022

Statsbudsjettet 2023 - digitalt møte

Regjeringens forslag til statsbudsjett legges fram 6. oktober. I samarbeid med KS og Trøndelag fylkeskommune arrangerer Statsforvalteren et digitalt møte for kommunene i Trøndelag den 7. oktober.


08.09.2022

På besøk hos framoverlente kommuner i Namdalen

Tirsdag og onsdag denne uken besøkte Statsforvalteren i Trøndelag henholdsvis Høylandet og Overhalla kommune.


19.08.2022

Utveksler erfaringer på samiske saker

Både Statsforvalteren og fylkeskommunen i Trøndelag har en rekke oppgaver og ansvarsområder som berører sørsamiske interesser. Derfor møtes institusjonene med jevne mellomrom for å dele erfaringer og utveksle informasjon.


01.08.2022

Rundskriv kommuneproposisjonen 2023 og RNB 2022

Den 28. juni sendte Kommunal- og distriksdepartementet rundskriv H-4/22 til kommuner og fylkeskommuner. Rundskrivet orienterer om Stortingets behandling av kommuneproposisjonen for 2023 og RNB for 2022. 


04.07.2022

Åpner for søknader om bygdevekstavtaler

Regjeringen har åpnet for at kommuner nå kan søke om å bli med i pilotprosjekt for å prøve ut bygdevekstavtaler.


01.07.2022

Forsknings- og innovasjonsverksted på Stiklestad

Partnerskapet for forskning og innovasjon i offentlig sektor ønsker velkommen til samling på Stiklestad. Temaet for samlingen er innovasjonsarbeid og innovasjonskultur i kommunene.

 


16.06.2022

Skjønnsmidler til vertskommuner for mottak

Stortinget har vedtatt å øke skjønnsrammen til vertskommuner som har vesentlige utgifter til ukrainske flyktninger i mottaksfasen med 170 millioner kroner. Vertskommuner kan søke Statsforvalteren i Trøndelag om skjønnsmidler  innen 20.oktober.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel