Kommunal styring

Oppdatert 02.01.2023

Statsforvaltaren skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte til økonomireglane. Statsforvaltaren skal dessutan formidle signal frå departementa til kommunane. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

11.05.2023

Regjeringens forslag RNB 2023 og kommuneproposisjonen 2024

I dag la regjeringen fram forslag til revidert budsjett for 2023 og kommuneproposisjonen for 2024. 


02.03.2023

Rapportering av utgifter til ressurskrevende tjenester til brukere født i 1953 og 1954

Statsforvalteren i Trøndelag ber om særskilt rapportering av påløpte utgifter i 2022 til ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere født i 1953 eller 1954. Rapporteringen blir brukt som grunnlag for å tildele skjønnsmidler for 2024.


04.01.2023

Planer for tilsyn 2023 - høring til kommunene

Statsforvalteren i Trøndelag har i samarbeid med statlige tilsynsetater, utarbeidet en oversikt over planlagte statlige tilsyn med kommunene for 2023. 


24.11.2022

Bygdevekstavtaler til Indre Namdal og Rindal/Holtålen

To områder i Trøndelag er utpekt av Kommunal- og distriktsdepartementet som nasjonale piloter for utprøving av bygdevekstavtaler.


07.10.2022

Prosjektskjønn 2023

Statsforvalteren i Trøndelag har fordelt prosjektskjønn for 2023. Det er fordelt 44,78 millioner kroner til fornyings- og innovasjonprosjekter i kommunene. 37 prosjekter har fått støtte.

 


06.10.2022

Statsbudsjettet 2023

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2023 ble lagt fram 6.oktober. 


26.09.2022

Statsbudsjettet 2023 - digitalt møte

Regjeringens forslag til statsbudsjett legges fram 6. oktober. I samarbeid med KS og Trøndelag fylkeskommune arrangerer Statsforvalteren et digitalt møte for kommunene i Trøndelag den 7. oktober.


08.09.2022

På besøk hos framoverlente kommuner i Namdalen

Tirsdag og onsdag denne uken besøkte Statsforvalteren i Trøndelag henholdsvis Høylandet og Overhalla kommune.


19.08.2022

Utveksler erfaringer på samiske saker

Både Statsforvalteren og fylkeskommunen i Trøndelag har en rekke oppgaver og ansvarsområder som berører sørsamiske interesser. Derfor møtes institusjonene med jevne mellomrom for å dele erfaringer og utveksle informasjon.


01.08.2022

Rundskriv kommuneproposisjonen 2023 og RNB 2022

Den 28. juni sendte Kommunal- og distriksdepartementet rundskriv H-4/22 til kommuner og fylkeskommuner. Rundskrivet orienterer om Stortingets behandling av kommuneproposisjonen for 2023 og RNB for 2022. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel