Kommunal fornying

Oppdatert 08.04.2024

Norge har en offentlig sektor som sikrer velferd, omsorg, helse og utdanning, og som skal gi alle innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse. Fornying av offentlig sektor skal ha som mål å oppnå mer velferd og mindre administrasjon, mer lokal frihet og mindre detaljstyring.

Statsforvalteren skal stimulere til lokal omstilling og fornying i kommunesektoren. Dette arbeidet må ses i sammenheng med arbeidet knyttet til veiledning, samordning og tildeling av skjønnsmidler.

Prosjektskjønn er en integrert søknads- og rapporteringsportal som brukes av kommuner, ansatte hos Statsforvalteren og Kommunal- og distriktsdepartementet. Løsningen forenkler håndteringen av søknader og rapportering på bruk av skjønnsmidler til fornying og innovasjon i offentlig sektor. 

Publikum og media har tilgang til et nettsted som gir innsyn i tildelte midler, omtale av prosjekt og innsendte rapporter

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 07.02.2024

Rapportering prosjektskjønn

Statsforvalteren i Trøndelag har nå åpnet opp søknads- og rapporteringsdataben slik at kommuner som har fått prosjektskjønn, kan rapportere om bruken av midler og hvordan det har gått med prosjektet. Rapporteringsfristen for prosjekter som fikk midler for 2023, er 1. juni 2024. Men databasen er åpen allerede nå.


Publisert 06.10.2023

Prosjektskjønn 2024

Statsforvalteren i Trøndelag har i dag fordelt 48 millioner kroner til 39 fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene. 


Publisert 07.10.2022

Prosjektskjønn 2023

Statsforvalteren i Trøndelag har fordelt prosjektskjønn for 2023. Det er fordelt 44,78 millioner kroner til fornyings- og innovasjonprosjekter i kommunene. 37 prosjekter har fått støtte.

 


Publisert 02.02.2021

Ny rapport: Omfattende kommunesamarbeid i Trøndelag

Det er færre samarbeidsordninger i trønderske kommuner enn før fylkessammenslåingen. Men trønderske kommuner har likevel et mer omfangsrikt og velutviklet samarbeid enn mange andre fylker. Det viser en ny rapport utført av NIVI Analyse på oppdrag fra Statsforvalteren i Trøndelag.