Statsbudsjettet 2023

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2023 ble lagt fram 6.oktober. 

Publisert 06.10.2022

På denne nettsiden finner du alle dokumentene og departementenes pressemeldinger. I lenker til høyre finner du dessuten relevant informasjon for kommuneøkonomi (som vil oppdateres i løpet av dagen).

Kommunenes vekst i frie inntekter for 2023

Frie inntekter omfatter rammetilskudd og skatteinntekter. Kommunene i Trøndelag anslås samlet å få nominell vekst i frie inntekter på 3,5 prosent.  Tabell som viser frie inntekter for Trøndelag finnes her: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/140-milliardar-kroner-meir-i-frie-inntekter-til-trondelag-neste-ar/id2931566/

Anslag for kommunal deflator

Den kommunale deflatoren (generell pris- og lønnsstigning for kommunene) er anslått til 5,3 prosent i 2022 og 3,7 prosent for 2023.

Digital sending 6. oktober kl 15 og Temsmøte Trøndelag 7.oktober 

KS inviterer til digitalt stormøte torsdag 6. oktober kl. 15.00-16.00 etter at statsbudsjettet 2023 er lagt fram. Kommunal- og distriksminister Sigbjørn Gjelsvik deltar. Direktesendingen kan følges her: https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/statsbudsjettet-2023/stormote-om-statsbudsjettet/

I samarbeid med KS og Trøndelag fylkeskommune arrangerer Statsforvalteren et digitalt møte for kommunene i Trøndelag den 7. oktober. Teamsmøte starter kl 09:30. Lenke til møtet er sendt til økonomisjefene i kommunene. 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.