Regjeringens forslag RNB 2023 og kommuneproposisjonen 2024

I dag la regjeringen fram forslag til revidert budsjett for 2023 og kommuneproposisjonen for 2024. 

Publisert 11.05.2023

Regjeringa foreslår 3,2 milliarder kroner til kommunesektoren i økt rammetilskudd i revidert nasjonalbudsjett for 2023. Av dette er 2,6 mrd. kroner kompensasjon for beregnet netto kostnadsvekst i 2023.

I en digitalt sending i dag fra KS kl 14:00, vil kommunal- og distriksminister Sigbjørn Gjelsvik presentere regjeringens forslag, følg sendingen her:  Digitalt stormøte om RNB og kommuneproposisjonen - KS

I etterkant av den nasjonale sendingen, er kommunene i Trøndelag invitert til et kort Teamsmøte. 

Budsjettdokumenter og pressemeldinger:  

https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2023/rnb/revidert-nasjonalbudsjett-2023-dokumenter-og-pressemeldinger/id2973608/?expand=kdd

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.