Revidert nasjonalbudsjett 2022 og kommuneproposisjonen 2023

Den 12. mai la regjeringen fram forslag til RNB og Kommuneproposisjonen for 2023

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.05.2022

Kommuneøkonomien 2022

I revidert nasjonalbudsjett 2022 er nye anslag på inntektsveksten for kommunesektoren i 2022 lagt fram, se lenke til høyre i kommuneproposisjonen 2023.

Kommunal deflator for 2022 anslås nå til 3,7 prosent, oppjustert fra 2,5 prosent i saldert budsjett 2022.

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren 2023

Regjeringen legger opp til en realvekst i frie inntekter på mellom 1,8 og 2,3 mrd. kroner i 2023. For mer informasjon, se lenke til høyre i kommuneproposisjonen 2023.

Kompensasjon koronapandemien

Det forslås ikke ytterligere kompenserende bevilgninger for de økonomiske konsekvensene av pandemien i 2021.

I RNB for 2022 foreslås det at kommunene kompenseres med 200 mill. kroner for TISK-beredskap i andre halvår. Videre vil departementet på bakgrunn av arbeidsgruppens rapport vurdere behovet for eventuelle endringer i kompensasjonen for 1. halvår 2022.

Digitalt stormøte 13. mai

Sendingen fra KS den 13. mai kan følges her: 

https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/kno/stormote-om-rnb-og-kommuneproposisjonen3/

Her vil kommunal- og distriktsminister Sigmund Gjelsvik presentere regjeringens forslag. Deretter vil KS gi sine foreløpige vurderinger. 

Arena Trøndelag 

Statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet, Ole Gustav Narud, vil holde innlegg om RNB og kommuneproposisjonen på Arena Trøndelag den 19. mai. Program og påmelding finner du her.  

KOMØKforum Trøndelag

Videre arrangerer KS Trøndelag, NKK og Statsforvalteren i Trøndelag nettverkssamling for "kommuneøkonomer" 1.-2. juni. Også på denne samlingen er RNB og kommuneproposisjonene ett av flere tema. Program og påmelding finner du her.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.